177 – Nogle billeder fra Hulsig


Først mange tak til Else Møller, som har sendt de billeder til mig, som kommer herunder. De er alle fra Hulsig.
Først skal vi en tur til Krøggården. Den kan man læse om i “Hændelser ved Hulsig” i det afsnit, der hedder Gården Jorden og Havet og som begynder på side 355. Vil man vide mere om gården, kan man orientere sig yderligere i det blogindlæg i kategorien Hjemstavnsroman, som har nr. 71 : Krøggården – oprindelig Hulsig.
Billedet forestiller en meget ung Carl Krøg, den sidste ejer af gården. Han var ligesom sine søskende smuk som barn og ung. Her ser vi ham til hest. Han var ikke just den fødte landmand – var glad for musik og som sine forfædre spillede han violin. Det kunne man ikke leve af. Og han kunne heller ikke leve af den gamle slægtsgård, så den måtte han på et tidspunkt afhænde.

Det næste billede er mere mystisk for mig og altså også lidt for Else, som skriver, at den unge pige er hendes faster Ingeborg, som er datter af Peter og Kristine Houkjær og at hun ikke ved, hvem drengen er. Den ældre kone mener hun er Lise Hesselholt, men det tvivler jeg på – synes ikke rigtig, det ligner hende. Måske er der nogen, der kan genkende de to og som vil skrive det til mig. Min adresse er marianne@hesselholt.com. Ja, så har jeg hørt fra et par stykker, som også mener, at det er min farmor Lise Hesselholt.Det er i al fald Ingeborg, og i baggrunden kan man se brugsforeningen ( mener jeg ). Min farmor er Kristine Houkjærs ( = Krøgs) kusine, så det kunne jo være hende, men jeg synes som sagt ikke, det ligner.


I Hændelser fra Hulsig side 396 kan man se et billede af min fars Magnus Hesselholts købmandsbutik og på samme billede ser man anlæggelsen af vejen fra Hulsig til Skagen. Det foregik i 1930 og billederne herunder er alle fra samme anlægsarbejde. Man ser dels arbejderne og dels deres redskaber, der for det meste var skovle. Og man ser de klitter, de skovlede sig igennem:


Herunder kommer en række billeder, der alle relaterer sig til gården Klarup. Først de gamle: Peter ( søn af min oldefar Ole og oldemor Marie) og Christine Houkjær (datter af min oldemors søster Maren):

Peder og Christine som unge – vi er i begyndelsen af det 20.årh. Der er et billede fra samme dag, hvor Christine står med lille Oluf – han er født? Det finder jeg ud af.

Så er der gået nogle år. Peder har fået sin første medalje. På senere billeder bærer han to.
Christine og Peder får 6 børn: Det første barn, Marie, døde som lille. Her ses Haakon (som overtager gården), Oluf, Christian (Kesse), Ingeborg og Esther.

 
Herunder ser vi Oluf med sin hustru Sigrid. De blev gift i 1938. Som ung rejste Oluf til København, hvor han kom i lære som gartner. Senere købte de et gartneri i Vester Hassing.

Herunder ser vi Peder og Christine ( Kristine – det kan åbenbart som alle andre navne i Hulsig staves på mindst to måder) på besøg i København. Manden længst til venstre er Sigrids far.Her ses Oluf Houkjærs eksamensbevis fra Rannerød Skole. Han har den flotte gennemsnitskarakter ug- Else skriver i en mail til mig, at det var mærkeligt, at han aldrig fik en boglig uddannelse med de evner og interesser han havde. Han var begavet, det fremgår om ikke af andet så i al fald af eks. beviset. Der var mange af den generation, der kunne være nået langt hvad evner angår. Men mulighederne var der ikke altid. Min bedstemor var også begavet og interesseret i alt muligt mellem himmel og jord. Da jeg var 13/14 år læste vi Dostojevskijs “Brødrende Karamassov” højt for hinanden. Det var da ikke triviallitteratur! Men pastor Mostrup havde citeret en passage fra bogen i sin søndagsprædiken og bedstemor sagde: Den bog må du låne på biblioteket. Den må vi have læst!”
 

 
Her har vi Peder Houkjær som gammel. Nu er han til gengæld forsynet med hele to medaljer, som han fik ved de redningsaktioner, han deltog i.
Her nogle billeder fra Else Møllers (Houkjærs) konfirmation i 1957:
Øverst Haakon Houkjær flankeret af sin nevø Ole og sin søn Peter. På det næste billede ser vi Olufs og Sigrids to piger, Kirsten ( mellem far og mor) og Else (mellem far og Christine)  På det nederste billede ses to af Christine Houkjærs søstre: fra venstre Anne Andersen (min bedstemor) og Marie. Ved siden af Marie er det Christian Houkjær (=Kesse).

 

Romanen Hændelser ved Hulsig kan købes for 220 kr. på email: marianne@hesselholt.com
Heri finder du de gamle hulsigfolks historie
Du sender mig en e-mail med din adresse og jeg sender en bog
 

176 – Lidt mere om Hulsig Kirke


Bloggen er et vindue til mit arbejde som forfatter og foredragsholder. Herpå lægges tekster i deres spæde vorden – her diskuteres i kronik- eller essayform – her fabuleres og her leges med ordene. Kort sagt: bloggen er et kig ind i mit værksted. For mig selv er den både blog og blok: notesblok og den blok, hvorpå jeg tør lægge min hals. Jeg vil altid gerne høre din mening, kære læser.
 

Forleden fik jeg et par udklip fra Jyllandsposten 25. februar 1893 og 23 november 1893. Det er Hans Henne Hansen, som før har skaffet mig sjove og vigtige detaljer til Hulsigundersøgelsen, som har været ude med saksen. Jeg afskriver her de to små notitser fra de gamle aviser. Senere vil jeg (måske) lave en scanning af dem og sætte under.
25/2 1893:  Nye Kirker: Udvalget med Undtagelse af C. Hage gaar ind paa at bevilje 6.000 Kr. til en Kirke i Kritianshed ( Bording Sogn på den jydske Hede) samt 8000 Kr til et Kapel i Nærheden af Hulsig Station ( Skagen Landdistrikt); …
23/11 1893: Undertegnede tillade sig herved at opfordre Alle, som kunne interessere sig derfor, til at yde Gaver til det nu næsten fuldførte Kapel ved Hulsig Station i Skagen Landsogn. Til Kapellet har Rigsdagen bevilget 8000 Kr. og i frivillige Gaver fra de ca. 240 Beboere er der indsamlet ca. 2100 Kr.; men der vil endnu kræves en Del til Anskaffelse af de hellige Kar, Messeklæder m.m. Eventuelle Gaver bedes sendte til et af undertegnede Komitemedlemmer eller til dette Blads Kontor.
C. Place, Sognepræst, Skagen – Jensen Wirring – Lærer Rannerød, O. Hovkjær, Sognefoged, Skagen Landsogn – Mads Hesselholt, Detailhandler, Skagen Landsogn – Simon Simonsen, Avlsbruger, Skagen Landsogn – Peter Hjorth, Gaardmand, Storholm – Chr. Høgenhav, Avlsbruger, Kannestederne.
Bidrag modtages på Jyllandspostens Kontor.
Læs mere om Hulsig Kirke f.eks. i indlæg 172. Der er også tidligere indlæg om Kirken på bloggen, ligesom der er et afsnit i Hændelser ved Hulsig, der handler om kirken og det religiøse liv i Hulsig. Det er på side 338.
En pudsig tilføjelse: Det er min onkel Lars Hesselholt, der som den første bliver døbt i Hulsig Kirke. De var to småfolk, som havde ventet ret så længe på den kirke: Lars og en pige, som kom til at hedde Magda, men som nær var blevet døbt Lars, fordi den distræte pastor havde byttet om på navnesedlerne. Min oldemor Kirsten så fadæsen og fik i sidste øjeblik gjort Place opmærksom på fejltagelsen.
Lars skulle have været dyrlæge, det var både min farfars og hans egen drøm, men han fik sit syn skadet, det kan man også læse om i Hulsigbogen, og blev jo i stedet lærer. Og her er så en anden sjov detalje, som Hans Henne Hansen også har gravet op til mig. Det er en annonce i Horsens Folkeblad. Her står der, at en vadsæk er blevet stjålet på stationen, og at der udloves en dusør til den, som finder omtalte vadsæk. Sækkens er den unge Lars’, og han er just rejst fra Hulsig til Gedved Seminarium for at læse. Stakkels unge mand, der må begynde sin tid på seminariet uden sine ejendele.
Her annoncens ordlyd:
For Tilvejebringelse af eller Oplysninger om En Vadsæk og en Stol, som LØRDAGEN D.5.DS. ER BORTKOMMET fra Godsekspeditionens Perron, udloves en Dusør. Vadsækken var mrkt. L. J. Hesselholt, Gedved Seminarium, og Stolen M. Sørensen, Gedved Seminarium.
En anden lille tilføjelse til de to notitser: Det er interessant, i det mindste for mig, at Mads Hesselholt, min farfar Janus’ bror, endnu bor i Hulsig i 1911 – som jeg husker det, så har han lejet (lånt) det lille hus på Hesselholts grund og driver herfra sin slagterforretning. Det morsomme er, at han er opført som Detailhandler og ikke slagter. Det vil faktisk også sige, at min far og mine onkler har kunnet lege rigtig meget med fætrene, som jo altså endnu ikke er flyttet til Skagen, hvor Mads sammen med sin Mathilde bygger den smukke slagterbutik – og så jo desværre dør tidligt fra Mathilde og sine 4 drenge. Man kan læse mere om detailhandlen i Hulsig i Hændelser ved Hulsig side:387.
Om Hændelser ved Hulsig i øvrigt: Der er endnu enkelte eksemplarer tilbage, men det ser ud, som om den snart er udsolgt, og jeg har ikke i sinde at genoptrykke den, så hvis du gerne vil eje en bog, så haster det lidt. Købes ved at sende mig en e-mail: marianne@hesselholt.com – skriv din adresse, og jeg sender en bog

 
 

175 – Igen lidt om Krøgerne


 
Forleden havde jeg den glæde at overrække Hændelser ved Hulsig til Ebba Larsen. Og hun er jo ingen Krøg og kommer heller ikke fra Krøggården, men hun var gift med Peter Larsen ( Krøg), søn af Anne Krøg og Christian Peter Larsen. Han var en bror til min bedstemor, Anna Andersen.
Så vi er da tæt på, synes jeg, og Ebba har fortalt om de gamle på gården i forsvundne tider, og hun er nu den ældste, som har forbindelse til den – i al fald så vidt jeg ved. Eller rettere måske: hun er den ældste af dem, jeg kender, efter at Gordon Albøge døde her i foråret.
Herunder et billede fra Ebba Larsens smukke hjem – her overrækker jeg hende bogen:

Bogen kan du få for 220 kr. ved at sende en mail til mig med din adresse. Så sender jeg en bog.
mailadresse: marianne@hesselholt.com
 

174 – nogle billeder fra Hulsig Hede og fra Tranestederne


 
Først en lille annonce!
Det er stadig muligt at købe Hændelser ved Hulsig. Bogen kan erhverves via min e-mailadresse: marianne@hesselholt.com – skriv blot din adresse, og jeg sender bogen med vedlagt faktura. Den fås desuden i Skagen Boghandel, på Skagen Kystmuseum, på museet Skagen Odde og på galleri Hesselholt i Hulsig.
Herunder nogle billeder fra Tranestederne og Hulsig Hede, hvor jo en del af hændelserne udspiller sig. Men sådan her ser der ud august/september 2015:
 

173 – Hulsig Forsamlingshus d.22 august 2015 og lidt om rødder

 

 
Jamen, så skulle der jo være et billede fra en dejlig eftermiddag i Hulsig Forsamlingshus. Den varmeste dag i sommeren havde jeg den glæde at blive inviteret til Hulsig og fortælle om bogen “Hændelser ved Hulsig”. Da jeg kørte derop tænkte jeg, at ingen da vel havde lyst til at sidde i den hede og høre på foredrag. Men det var der nu mange, der havde, og jeg ved jo ikke, om det var de fremragende, hjemmebagte kager, eller mine tvivlsomme ord, der trak. Et faktum er det i al fald, at jeg blev glædeligt overrasket.
En dejlig dag med det mest lydhøre publikum.
Jeg vender tilbage til dette indlæg med nogle billeder senere. Fra selve foredraget har jeg som sagt ingen, men et af forsamlingshuset, vil jeg sætte ind herunder. I øvrigt var der, som flittige læsere af min blog vil vide, i lærer Wirrings tid i slutningen af 1800tallet en ivrig diskussion om, hvorvidt Hulsig skulle begaves med en kirke eller et forsamlingshus. Det blev kirken, der vandt, selv om mange syntes, at det var en unødvendig udgift ( de betalte selv for bygningen af kirken) – og at et forsamlingshus ville have været en mere overkommelig løsning.
Her er huset, som det ser ud i dag.

 
Her er lidt skriveri om rødderne ( bragt som kronik i Randers Amtsavis d. 27 august):
 
Rødder og identitet 
Jeg sidder i mit skriveskjul og kigger ud gennem ruden. Himlen er blå, og det blæser kraftigt, alt er uro og bevægelse: marehalmen, lyngplanterne, grårisene og grenene på de forkrøblede egetræer piskes frem og tilbage, som var de en del af det oprørte hav, der længst ude slutter panoramaet. Flaskegrønt og med lange, hvide skumsprøjt.
Jeg er her nu ikke for at skrive denne gang, men dog i min egenskab af forfatter, idet jeg skal holde foredrag i det nordjyske. Og derfor ligger der ikke nogen manuskriptfil på min PC og skriger på flid og virksomhed. Med god samvittighed kan jeg lade mig opsluge af tidløsheden og opleve en indre ro.
En ro i sindet. Ja, for den finder man her. Men i flere år, var det ikke lige den, jeg søgte, når jeg slog mig ned heroppe på spidsen af Danmark. Tværtimod. Jeg gik i lang tid og legede med planer om at grave stedets fortid frem – lag for lag – og som en anden arkæolog forsøge at finde frem til sandheden. Om egnen. Om gårdene. Om menneskene.
I mands minde levede mine forfædre på disse kanter, og måske var researcharbejdet ikke kun drevet af nysgerrighed efter at finde ud af, hvordan det kunne gå til, at den ene generation efter den anden holdt ud i en egn, der var så nådesløs og fjendtlig, hærget af naturkatastrofer og deraf følgende død og ødelæggelse. Hvorfor flygtede de ikke til mildere egne?
Måske lå der også et skjult ønske om at finde ud af, hvem jeg selv er. Måske. Denne identitetssøgen ligger jo i tiden, og samtidig med, at den store, fælles historie fortoner sig for mange moderne mennesker, så skærpes interessen for deres egen individuelle historie. Slægtsforskning er blevet en folkevidenskab. Man vil vide, hvor man kommer fra og hvorfor man tænker og handler, som man gør, og måske kan man finde svarene et sted i de støvede arkiver.
Efterhånden som arbejdet skred frem, voksede papirbunkerne i takt med min egen usikkerhed, for jeg fandt så mange sandheder om min slægt, at skeletterne ind i mellem var umulige at holde inde i skabene. De væltede ud. Men ikke altid lige ind i mit manuskript. En overgang var jeg endda i tvivl om, hvorvidt jeg skulle fortsætte projektet. Men det gjorde jeg. Heldigvis. Mit bagland stod vagt i gevær og tvang mig nærmest til tasterne: ”du skal skrive den bog, for den fortæller noget vigtigt om, hvem vi er,” sagde min datter.
I Det gamle Testamente (2. Mosebog, kap. 3,14) beder Moses Gud om vise sin identitet. ”Hvem er du?” vil han vide. Spørgsmålet hænger lidt i luften, inden Gud giver det underlige svar: ”Jeg er den, jeg er.” Ikke et ord mere til forklaring. Og vi andre kunne såmænd svare akkurat det samme: ”Jeg er den, jeg er.” Men måske kan vi grave lidt i fortiden og finde nogen forklaringer på hvorfor?
Det seje arbejde med mange forskellige kilder: aviser, interviews, kirkebøger og andre arkiver gav mange svar, og nu ved jeg f.eks. lidt mere om, hvorfor jeg imod al rimelighed og fornuft kan falde i et sort hul af mismod og manglende tro på stort set alt. Sådan var de jo nemlig, de gamle. Arven. Generne. Det gav pludselig mening.
Og nu har jeg mødt dem, alle disse forfædre og formødre, og jeg set dem i deres svaghed og i deres styrke. Jeg har set nogle af dem bukke under i kampen for at (over)leve; sindssyge og selvmord har det ikke skortet på i slægtshistorien. Navnlig mændene har været en sær blanding af umådelig styrke og stor sårbarhed. Tre af dem var med i krigen i 1864, og de blev senere redningsfolk, og når vinterstormene rasede, satte de uden tøven deres liv på spil for at redde andres. Det kostede. Og de holdt det ikke altid ud. Kvinderne var stærkere og bar deres hårde skæbne med stolthed og tålmod og en ubegrænset tillid til Vorherre.
Jeg ser ud ad vinduet. Nu trækker skyerne sammen ude over havet, og det sortner. Det er også begyndt at storme, men selv om der ligger skibe derude, så kommer de ikke i havsnød. Tiden har ændret sig, og vi mennesker ændrer os med den, men vi har alle en historie, og vi er præget af dem, der gik forud. På godt og ondt.
 
 
 
 
 
 

172 – Hulsig Kirke – nogle gamle billeder


Som man nok kan gætte af overskriften, så har jeg fundet et par gamle billeder, og hvad man måske også kan gætte, så vil jeg gerne have hjælp til en bestemmelse af dem. Hvornår er de fra? Og hvem er præsten?
I indlæg 171 var vi til Sølv- og Guldbryllup med Christian og Maren Larsen fra Krøggården, og mon ikke det er den pastor F.M.R. Busch, der tog hele den krøgske familie til alters i Hulsig Kirke i 1920 i forbindelse med den førstomtalte fest. Det er samme præst, som døbte og konfirmerede min mor, Vera Andersen, og han har en lang række lignende gerninger på samvittigheden?
Han var præst fra 1910 til 1925
Her ses han, og kom ENDELIG med kommentarer, hvis jeg skulle gætte fejl.

Og her ses kirken, som den så ud dengang indvendigt – der er jo sket forandringer flere gange siden.

Og endelig kirken som den tog sig ud set udefra. Her er ikke mange pejlemærker, synes jeg. Et hegn. Men gravene ser man ikke.

171 – et guld/og diamantbryllup i 1920 og 1930 på Krøggården i Hulsig


 
Forleden dag fik jeg et brev fra Maren og Christian Larsens ( Krøggården) oldebarn, Hanna Henriksen. I brevet var et udklip fra Marens og Christians guldbryllup og et billede.
De blev gift i 1870. Udklippet er fra Vendsyssel Tidende 1920.
Billedet, som ses herunder omtaler imidlertid deres diamantbryllup og må altså være fra 1930 og her omtales Chr.L. som forhenværende landmand. Men dertil har jeg ingen tekst:
 

Her ser vi altså de to kære, gamle mennesker.
Maren døde i 1933 og Christian i 1937.
Gordon Albøge har i et brev fortalt mig, at Christian var meget syg til sidst og blev kærligt plejet af sin datter Marie. Hende holdt vi alle sammen af. Mie var festlig og blev for øvrigt aldrig gift. Det blev hendes tvillingesøster Martha heller ikke. Martha døde i Hulsig Brugsforening i en ret ung alder. Hun var på besøg der ( uddeleren var gift med hendes søster Anna). Her fik hun et ildebefindende og døde altså. Tvillingesøsteren Marie blev meget gammel.
Herunder er teksten fra Vendsyssel Tidende i 1920:
GULDBRYLLUP I SKAGEN LANDSOGN
Ondsag den 11. ds. fejrede et af Landsognets mest agtede Ægtepar, Alvsbruger Chr. Larsen og Hustru, Hulsig, deres Guldbryllup. Når man ser Guldbrudeparret, der er henholdsvis 75 og 73 Aar, skulde man ikke antage, at de begge har passeret Støvets Aar. Saa friske, raske og fornøjelige ser de ud, at man meget vel kunde antage dem for at være først i 60’erne. Chr. L. har ikke alene drevet sin Landejendom mønsterværdigt. Han har i en Menneskealder været Landpostbud og i en lang Periode Strandfoged. 11 Børn er født i det lille Hjem. 9 af dem er endnu i Live. I Skagen bor en Søn, fhv. Fisker Laur. Larsen, Østerby, og en Datter. En anden Datter er gift med Sognefoged Peter Houkjær, Hulsig. Sønnen Chr. P. Larsen driver Hjemstedet.
Vi bringer det afholdte og agtværdige Ægtepar vor hjerteligste Lykønskning og knytter hertil Ønsket om endnu mange gode og lykkelige Dage for de to Gamle og deres kære. (Chr. H. L.)
– et par dage senere stod der flg. at læse i avisen:
GULDBRYLLUPPET I HULSIG blev en sjælden smuk Festdag for Avlsbruger Chr. Larsen og Hustru. Efter Togets Ankomst, ved 2-Tiden, tog Sognepræsten, Pastor F. Busch, Guldbrudeparret, deres Børn og Børnebørn til Alters i Hulsig Kirke. Derefter tog man til Hjemmet, hvor der var mødt talrige Gratulanter med Blomster og Gaver af forskelligste Art. Der blev ved den paafølgende Middag holdt en hel Række Taler, og der indløb henimod 100 Telegrammer. Det blev med andre Ord en Festdag, som hverken Guldlbrudeparret eller Deltagerne vil glemme.
Men unge har de to nu altid set ud. Billedet herunder er det, som man også kan se i bogen “Hændelser ved Hulsig” – det lå blandt min bedstemors billeder og det viser dem vel i en vis alder trods alt – men i al fald han ligner jo en stor dreng:

 
De fik kønne børn. Her ser vi de 9, der omtales i artiklen – måske er billedet af dem taget i anledning af guldbrylluppet. Min “bedstemor” står øverst til venstre.

Og til slut Maren og Christian Larsens gravsten, som netop i år er fjernet. Syndigt. Men der er desværre ingen respekt for de gamle. Her ses den imidlertid:

 
Tak til Hanna Henriksen og tak til alle jer, der bliver ved med at ringe og skrive til mig. Også tak selvfølgelig til alle jer, der har købt bogen.
Jeg har dog stadig nogle stykker tilbage – så … send mig et praj, hvis du vil have Hændelser ved Hulsig til at komme ilende med det danske postvæsen.
 
 
 

et par artikler om Hændelser


Randers Amtsavis’ dygtige journalist Lisbeth Stryhn har fabrikeret flg. artikler. Den første  i Amtsavisen, den anden både i Amtsavisen og Århus Stiftstidende. Og hermed også en lidt forsinket tak til de mange Skagboere, der kom og gjorde udspringsdagen festlig:

Den anden kommer her:


 

170 – lidt mere om Hesselholtdrengene


 
I Hændelser fra Hulsig hører vi om Janus’ sønnerne: Lars, Otto, Karl og Magnus – men vi hører ikke meget om, hvordan det går de fire Madssønner:
De to af dem, Christian og Søren emigrerede til Idaho i Amerika, og her fandt jeg et par billeder. Begge forestiller Christian, 1) som nylig ankommet og karl på (sin onkels?) gård og 2) hvor han er inde som soldat. Hvis det er en onkel, så er det jo på moderens side, for faren, Mads, havde kun en bror: Janus.
Men vi repeterer lige barnebilledet af de 8 drenge: Christian og Søren står på hver sin side af den høje fætter Lars:

Og her de to billeder af Christian ( lånt af fætter Jørgen):

Herunder bogen Hændelser ved Hulsig, hvor man kan læse byens og folkenes historie. Den koster 220 kr. hvis den købes via min mail. Send en mail med din adresse, og jeg sender en bog.
Mailadresse: marianne@hesselholt.com
 
 

169 – En erindring fra Hulsig i 50'erne


 
Her et lille kig ind i Hesselholts hønsegård, hvor en lille pige tilbragte nogle uforglemmelige sommerdage på gården sammen med en tysk feriedreng, Wolfgang. Pigen holder forsigtigt om hønen, mens drengen tager anderledes håndfast på dyret.

Billedet har jeg lånt af fætter Jørgen, som har leveret en del af billederne til Hulsigbogen – og det her hører altså ikke hjemme i en bog, der slutter i 1940. Da havde hverken Wolfgang eller Marianne set dagens lys. Og i den lille tyske drengs opvækst var der meget mørke og kulde, for han fødtes midt i en verdenskrig og voksede op med sult og afsavn. Kom jo til Hulsig for at blive fodret op og opleve lys og varme. Det fik han. Jeg husker en samtale ved morgenbordet. Tante Kirsten sagde: “Du var så lille og tynd og bange, da du kom. Og du vrælede.” Og Wolfgang fór op og protesterede: “Nej nej, jeg brælede ikke spor.” Han lærte sig hurtigt dansk.