117 – En Stranding i Hulsig – Skagen Avis 30/1 1920

Velkommen til min blog. Et vindue til mit forfatterskab – et forum for diskussion af emner, jeg finder interessante og aktuelle

Her kommer nu et indlæg om strandinger – dem har der været flere af, og dette bliver næppe det sidste. Se f.eks. indlæg nr. 100: Med Livet som Indsats.

SKAGEN AVIS 30/1 1920

EN STRANDING VED HULSIG

 

KANDESTEDERNES BAAD REDDER 2 MAND FRA SKONNERTEN ”MARTIN”

 

Da man gik i Seng i Aftes vidste man, at den forrygende Snestorm, som rasede og satte Havet i et voldsomt Oprør, vilde kræve Ofre. Intet kunne være mere sikkert end det.

Ved Hulsig er der i Nat udspillet et af denne Kyst’s triste og frygtelige Dramaer, rig paa Lidelse og Elendighed som paa Mod, Opofrelse og Djærvhed. Skonnerten ”Martin” af Svendborg, paa Rejse fra England til Hjemstedet med Kul, er strandet, og af Besætningen er to Mand omkommet, mens tre er reddet. Gangen i dette Drama er i store Træk:

Kl. 7 i Aftes strandede Skonnerten, men først kl. 8 bemærkedes Strandingen af Strandvagten. Der var hverken blusset fra det dødsdømte Skib eller set Lanterner, saa det er vel nærmest noget af en tilfældighed, at Strandingen blev bemærket.

Kandestedernes Redningsbaad blev alarmeret og ved 9 Tiden satte Vognen med Baaden sig i Gang ud over Land. Men det blev en forfærdelig Tur. Himmel og Jord stod jo ud i et, og Vej og Sti var ikke til at skelne. De arme Heste sled og stræbte og faldt, maatte graves ud og løftes, kørte atter fast og faldt paa ny, og maatte atter graves ud. Vognen kørte Gang paa Gang fast i Driverne og Mørket og Snefoget gjorde, at det næsten var umuligt at se en Haand for sig. Men de udholdende sejge Redningsfolk gav ikke op. Igennem Storm og Mørke og Driver naaede de ved ufattelige Anstrengelser fra de arme Hestes Side omsider til Strandingsstedet, som er lige ud for, hvor Hulsig Redningsstation i sin Tid laa. Det var over Midnat, da Baaden naaede derover, og saa stod det værste Arbejde tilbage. Men da havde Søen allerede gjort sit sørgelige Arbejde: tre Mand var drevet i Land, deraf 2 Døde, nemlig Kaptajnen og en Letmatros. Kaptajnen kom ind ved 11 Tiden og blev straks grebet i Skvulpet, men der var intet at udrette; baade han og Letmatrosen var og blev døde. De havde ikke haft Kræfter nok til at gaa i Riggen.

Den 3dje Mand, som kom ind, var Kokken. Han blev bjerget af Sognefoged Peter Houkjær, som sprang ud og tog ham, før Suget trak ham med tilbage. Han kom straks op og fik Kamferdraaber og nødvendig Pleje hos Chr. Thomsen, og han er nu helt kvik. Han fortalte, at han lige før han blev skyllet overbord havde set en stor Tremaster lige agter om Skonnerten. Den havde sat en smule Sejl til, men dens Lanterner forsvandt ganske pludseligt. Han troede ikke, den kunde staa Skagen ud og var nærmest tilbøjelig til at tro, at den var forlist, men endnu er der dog intet bemærket, der har kunnet bekræfte denne Formodning.

Men imidlertid var Redningsbaaden ankommet, og den blev øjeblikkelig sat i Søen. For os almindelige Hverdagsmennesker lyder det jo som en Fabel, at 12 Mand i en Robaad kan kæmpe sig ud til et Vrag gennem en saadan Sø, men det utrolige skete her som saa ofte før. Baaden naaede velbeholden ud og ankrede op under Skibet. Da sad der 2 mand i Riggen, Styrmanden og en Letmatros. Styrmanden sprang i Søen, men Strømmen tog ham og førte ham langt vester. Der var ikke andet for Baaden at gøre end at forlade Skibet og gaa efter Styrmanden, som ogsaa efter en Del Kamp og Besvær blev bjerget ind i Baaden, som derpaa atter søgte Skibet. Her sad Letmatrosen i Riggen. Han er Færing og det siges, at han er en forvoven Gut. Han sprang straks i Søen og blev bjerget med det samme.

Herefter går journalisten over til at fortælle om, hvorledes redningsfolkene i Højen også har forberedt sig på at deltage i aktionen. De kunne dog ikke trodse uvejret og komme tidsnok til redningsstedet. Han skriver:

De to, der kørte over Heden naaede ogsaa næsten til Strandingsstedet, men forinden fik Folkene hos Avlsbruger Chr. Larsen at vide, hvorledes det var gået ved Strandingen og at alt var forbi.

Ligene af de to omkomne er bragt ind til Peter Houkjær, hvor de henligger foreløbig.

En kommentar:

Ovenstående er avisens artikel om strandingen. Men den er ikke helt korrekt: Netop i dag, 1. september 2013 fik jeg besøg af Henning Thomsen, som stammer fra omtalte Chr. Thomsens Karredgård, hvortil den forulykkede sømand blev bragt og passet og plejet. Og han fortalte mig, at det slet ikke var Peter Houkjær, der kastede sig i bølgerne og reddede sømanden,  men Hennings far Carl Henning Thomsen. Henning viste mig et billede af den omtalte sømand, og tilføjede, at denne blev så lykkelig over at være blevet bjerget, at han af taknemmelighed forærede det forliste skib til Hennings far.

Jeg vil inden længe anbringe et billede af omtalte sømand og hans takkebrev her på siden.

 

Skagen Avis 31/1;

Efter stormen:

De tre bjergede har det nu godt, takket være den kærlige og omsorgsfulde Pleje, de har faaet i de meget gæstfrie og venlige Hjem, som har taget sig af dem. Det er jo et særkende for denne Kysts Befolkning hvis Indesluttethed mand undertiden ikke helt forstaar, at naar det gælder nødstedte Mennesker eller naar det i det hele gælder Hjælp til andre, er deres Hjerter af Guld.

Disse er journalistens ord – denne er så til gengæld ikke nævnt ved artiklen, så vi ved ikke, hvem den pågældende journalist er. Måske skrev chefredaktøren altid den slags “spændende” tekster? I Skagen Avis d. 5. April Året kan man læse om forliset i Rednmingsvæsenets årsberetning. Her ses et uddrag deraf, og man fornemmer klart en mere nøgtern og saglig tone:

Kl. 12,30 ankom Baaden til Havet –
Den ene af de to Mand i Rigningen blev af en Braadsø kastet ud af Skibet og ført bort af Strømmen. Øjeblikkelig blev Redningsbaadens Drægtov kappet, og der roedes ned efter Manden, som det ogsaa lykkedes at redde. Man roede derefter paany tilbage til Vraget med hvilket der opnaaedes Forbindelse ved Hjælp af Kastedræg. Den sidste Mand stod paa Storbommen, idet hele Agterskibet var under Vand. Der blev nu tilkastet ham en Line, som han bandt om Livet og sprang ud i Søen, hvorefter han blev optaget i Redningsbaaden.


107 – Folketællinger 1880 – 1901

Velkommen til min blog. Et vindue til mit forfatterskab – et forum for diskussion af emner, jeg finder interessante og aktuelle

Her kommer de næste folketællinger fra sognet. Det er stadig tyndt befolket, kun 81 mennesker bor her nu i 1880. Min tipoldemor Christiane Jeppesens datter Maren er blevet gift og bor nu som Huusmoder på Hulsig ( Krøggården) . Min bedstemor er 1 år gammel ( altså I ved: hun er ikke min rigtige bedstemor, men blev senere gift med min bedstefar, brugsuddeleren).

 Den første del af folketællingen er skrevet MEGET utydeligt, og jeg vil her i gengivelsen sætte denne del sidst. Først kommer altså de gårde og navne, som jeg let kan dechifrere:

1880

Lundholm:

Jens Christian Jensen, 39 Aar, Gift, Født i Raabjeg, Avlsbruger. Ane Jensen, 39 Aar, Gift, Født i gl. Skagen, Huusmoder. Janus Christian Jensen, 3 Aar, Født i Sognet, Søn. Ane Christine Christensen, 17 Aar, Ugift, Født i Raabjerg, Tjenestepige. Kirsten Larsen, 72 Aar, Enke, Født i Raabjerg, Aftægtskone.

Vester Klarup:

Ole Christian Christensen, 35 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Avlsbruger. Ane Madsen, 46 Aar, Gift, født i Sognet, Huusmoder. Jens Houkjær Madsen, 58 Aar, Ugift, Født i Sognet, Slægtning(?). Kirstine Madsen, 44 Aar, Ugift,  Slægtning. Martin Christian Christensen, 19 Aar, ugift, Født i Raabjerg, Tjenestekarl. Inger Marie Madsen, 20 Aar, Ugift, Født i Raabjerg, Tjenestepige.

Øster Klarup:

Ole Pedersen Houkjær, 37 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Avlsbruger, Sognefoged. Marie Christiansen, 31 Aar, Gift, Født i Sognet, Huusmoder. Peter Pedersen Houkjær, 12 Aar, Født i Sognet, Søn. Elise Pedersen, 10 Aar, Født i Sognet, Datter. Martine Sørensen, 24 Aar, Ugift, Født i Skagen, Tjenestepige. Christian Christensen, 44 Aar, Ugift, Født i Raabjerg, Tjenestekarl. Ole Christian Pedersen, 58, Ugift, Født i Uggerby, Tjenestekarl.

Klarup:

Hans Nielsen, 54 Aar, Gift, Født i Sognet, Avlsbruger. Johanne Marie Hansen, 49 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Huusmoder. Niels Johan Nielsen, 19 Aar, Ugift, Født i Sognet, Søn. Ane Nielsen, 13 Aar, Ugift, Født i Sognet, Datter. Laura Nielsen, 10 Aar, Født i Sognet, Datter. Jane Nielsen, 8 Aar, Født i Sognet, Datter. Ole Christian Nielsen, 5 Aar, Født i Sognet, Søn.

Hesselholt:

Kirsten Madsen, 50 Aar, Enke, Født i Sognet, Avlbruger, Huusmoder. Janus Jensen Hesselholt, 20 Aar, Ugift, Født i Sognet, Søn. Mads Larsen Hesselholt, 17 Aar, Ugift, Født i Sognet, Søn. Ane Madsen, 79, Enke, Født i Raabjerg, Aftægtskone. Sørine Christensen, 29 Aar, Ugift, Født i Raabjerg, Tjenestepige. Elise Sophie Jensen, 16 Aar, Født i Ellinge, Tjenestepige. Thomas Christian Christensen, 40 Aar, Født i Raabjerg, Logerende.

Lundholm:

Anders Christian Thomsen, 26 Aar, Ugift, Født i Sognet, Huusfader. Karen Marie Engelbrechtsen, 54 Aar, Enke, Født i Ellinge, Aftægtskone. Martin Thomsen, 21 Aar, Ugift, Født i Sognet, Slægtning. Peter Thomsen, 18 Aar, Ugift, Født i Sognet, Slægtning. Christine Thomsen, 12 Aar, Født i Landsognet, Slægtning. Thomas Peter Christensen, 1 Aar, Født i Sognet, Plejesøn.

Lundholm:

Chresten Thomsen, 31 Aar, Gift, Født i Sognet, Huusfader, Avlsbruger. Ane Petrine Nielsen, 29 Aar, Født i Raabjerg, Huusmoder. Thomine Caroline Thomsen, 5 Aar, Født i Sognet, Datter.

Hulsig:

Christian Larsen, 36 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Huusfader, Avlsbruger. Maren Christiansen, 33 Aar, Gift, Født i Sognet, Huusmoder. Lauritz Larsen, 9 Aar, Født i Sognet, Søn. Christian Peter Larsen, 6 Aar, Født i Sognet, Søn. Ingeborg Larsen, 4 Aar, Født i Sognet, Datter. Janus Christian Larsen, 2 Aar, Født i Sognet, Søn. Ane Larsen, 1 Aar, Født i Sognet, Datter. Christiane Jeppesen, 56 Aar, Enke, Født i Mygdal, Aftægtskone. Marie Martine Nielsen, 22 Aar, Ugift, Født i Sognet, Tjenestepige. Martin Bendtsen, 20 Aar, Ugift, Født i Skagen, Tjenestekarl.

——————————————————————————————————————–Det var de gårde og huse og navne, som jeg uden besvær kunne tyde. Jeg forsøger nu at sætte resten på, men her kan der være enkelte fejl – nogen vil blive rettet hen ad vejen – andre kommer måske til at blive stående:

Det drejer sig om 30 personer:

1. Hus:

Mikkel Madsen, 64 Aar, Gift, Født i Sognet, Huusfader, Jordbruger. Johanne Kjerstine Christensen, 41 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Huusmoder. Inge Marie Mikkelsen, 26 Aar, Ugift, Født i Sognet, Barn, Medhjælper. Martha Christine Nielsen, 16 Aar, Ugift, Tjenestepige. Chresten Marius Thomsen, 15 Aar, Født i Skagen, Tjenestedreng.

2. Hus:

Søren Larsen, 24 Aar, gift, Født i Raabjerg, Jordbruger, Huusfader. Kjerstine Thellefsen, 33, født i Skagen, Huusmoder. Janus Martin Jensen, 2 Aar, Født i Skagen, Barn.

3. Hus:

Henning Christian Christensen, 44 Aar, Gift, Født i Sognet, Huusfader, Jordbruger. Grethe Nielsen Leer, 45 Aar, Gift, Født i Skagen, Huusmoder. Christine Amalie Christensen, 8 Aar, Født i Sognet, Barn. Mariane Sørensen, 75 Aar, Enke, Født i Raabjerg, Aftægtskone.

4. Hus:

Chresten Pedersen, 54 Aar, Gift, Født i Sognet, Huusfader, Jordbruger. Mette Pedersen, 43 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Huusmoder. Peter Johan, 19 Aar, Ugift, Født i Sognet, Barn. Ane Margrethe Ingeborg Andersen, 17 Aar, Ugift, Født i Raabjerg, tjenestepige. Sørine Pedersen, 31 Aar, Ugift, Slægtning, Medhjælp.

5. Hus:

Jens Houkjær Pedersen, 57 Aar, Gift, Født i Sognet, Huusfader, Jordbruger. Karen Marie Jensen, 60 Aar, Født i Gl. Skagen, Huusmoder. Martine Marie Jensen, 22 Aar, Ugift, Født i Sognet, Barn. Elsie Hellesen Møller, 37 Aar, Ugift, Født i Sognet, Medhjælper.

6. Hus:

Thommas Christian Christensen, 68 Aar, Gift,  Født i Sognet, Huusfader, Aftægtsmand. Grethe Marie Christensen, 63 Aar,  Gift, Født i Sognet, Huusmoder, Aftægtskone. Christian August Christensen, 24 Aar, Ugift, Født i Sognet, Avlsbruger, Huusfader. Marie Thine Nielsen, 21 Aar, Ugift, Født i Sognet, Tjenestepige. Karin Marie Thomine Christensen, 13 Aar, Født i Skagen, Plejebarn, Slægtning.

7. Hus:

Jens Christian Madsen, 56 Aar, Gift, Født i Sognet, Huusfader, Landbruger. Ane Mikkelsen, 51 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Huusmoder. Martin Christian Jensen, 18 Aar, Født i Sognet, Barn. Anthon Peter Jensen, 15 Aar, Født i Sognet, Barn.

1890

1. Klarup:

Ole Christian Christensen, 45 Aar, Gift, Født i Raabjeg, husfader, Agerbrug. Ane Madsen, 56 Aar, Gift, Født i Sognet, Huusmoder. Christine Madsen, 54 Aar, Ugift, Født i Sognet, Husmoders Søster, Medhjælp i Hushold. Hans Christian Eskildsen, 18 Aar, Ugift, Født i Hornum, Tjenestekarl. Mathilde Marie Jensen, 18 Aar, Ugift, Født i Tversted, Tjenestepige.

2. Klarup:

Ole Pedersen, 47 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Husfader, Agerbruger. Marie Christiansen, 41 Aar, Gift, Født i Sognet, Husmoder. Peter Pedersen Houkjær, 22 Aar, Ugift, Født i Sognet, Barn, Medhjælp i Agerbrug. Elise Pedersen Houkjær, 20 Aar, Ugift, Født i Sognet, Barn, Medhjælp i Hushold. Martin Nielsen Christensen, 16 Aar, Født i Skagen, Tjenestedreng. Sofie Nielsen Christensen, 14 Aar, Tjenestepige.

3. Klarup::

Niels Johan Nielsen, 29 Aar, Enkemand, Født i Sognet, Husfader, Agerbrug. Klaus Nielsen, 64 Aar, Gift, Født i Sognet, Aftægtsmand. Johanne Marie Hansdatter, 59 Aar, Født i Raabjerg, Aftægtskone. Ole Christian Nielsen, 15 Aar, Ugift, Født i sognet, Barn, Medhjælp i Landbrug. Jane Nielsen, 18 Aar, Ugift, Født i Sognet, Barn, Medhjælp i Hushold. Karen Marie Thomine Christensen, 25 Aar, Ugift Født i Skagen, Sypige. Logerende.

4. Lundholm:

Ane Lauritsen, 49 Aar, Enke, Født i Gl. Skagen, Husmoder, Agerbrug. Janus Christian Jensen, 15 Aar, Født i Sognet, Barn, Medhjælp. Kirsten Larsdatter, 82 Aar, Enke, Født i Raabjerg, Aftægtskone. Anders Thomsen Rasmussen, 14 Aar, Født i Gl. Skagen, Tjenestedreng. Amalie Marie Hansen Ruth, 16 Aar, Født i Gl. Skagen, Tjenestepige.

5. Lundholm:

Anders Christian Thomsen, 36 Aar, Gift, Født i Sognet, Husfader, Agerbrug. Ane Pedersen, 29 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Husmoder. Thomas Peter Thomsen, 7 Aar, Født i Sognet, Barn.

6. Thomas Jensen, 26 Aar, Gift, Født i Mygdal, Husfader, Daglejer. Christine Thomsen, 22 Aar, gift, Født i Sognet, Husmoder. Jensine Karoline Jensen, under 1 Aar, Barn.

7. Lundholm:

Christen Jensen, 33 Aar, Ugift, Født i Raabjerg, Husfader, Agerbrug. Maren Christoffersdatter, 63 Aar, Enke, Født i Raabjerg, Aftægtskone. Søren Peter Nielsen, 13 Aar, Født i Elling, Tjenestetyende under Fattigforsørgelse.

8. Lundholm:

Simon Svendsen Simonsen, 31 Aar, Gift, Født i Skagen, Husfader, Agerbrug. Maren Christoffersdatter, 36 Aar, Gift, Født i Sognet, Husmoder. Martin Mikkelinus Simonsen, 7 Aar, Barn. Marius Johan Simonsen, 5 Aar, Født i Sognet, Barn. Johanne Marie Simonsen, 2 Aar, Født i Sognet, Barn. Kirstine Petrea Simonsen, under et Aar, Født i Sognet, Barn. Martinus Jensen Lundholm, 15 Aar, Født i Sognet, Tjenestedreng. Nielsine Hansen, 11 Aar, Født i Sognet, Tjenestepige.

9. Hesselholt:

Janus Christian Martin Jensen Hesselholt, 30 Aar, Ugift, Husfader, Agerbrug og Gaardejer. Kirsten Madsdatter, 60 Aar, Enke, Født i Sognet, Husmoder, Aftægtskone. Mads Larsen Hesselholt, 27 Aar, Ugift, Tømrer. Christian Jensen, 17 Aar, Ugift, Født i Skagen, Tjenestekarl. Karoline Sørensen, 41 Aar, Ugift, Født i Skagen, Tjenestepige.

10. Niels Christian Madsen, 32 Aar, Ugift, Husfader, Snedker, Indsidder.

Tillægsliste. Klarup:

Johan Petersen, 45 Aar, ugift – født i Sverrig, Jernbanearbejder, Logerende

11. Karred:

Anton Peter Jensen, 25 Aar, Gift, Født i Sognet, Husfader, Husmand. (?) Christine Christensen, 25 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Husmoder, Født i Raabjerg.

12. Thrane:

Chr. August Christensen, 34 Aar, Ugift, Født i Sognet, Husfader, Avlsbruger. Chr. Marius Thomsen, 15 Aar,, Født i Elling, Tjenestedreng. Marie Christensen, 15 Aar, Født i Skagen, Tjenestepige. Marie Christensdatter, 73 Aar, Enke, Født i Skagen, Aftægtskone.

13. Karred:

Jens Houkjær Pedersen, 67 Aar, Født i Sognet, Husfader, Avlsbruger. Karen Marie Jensdatter, 70 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Husmoder. Martine Ane Kirstine Jensen, 32 Aar, Født i Sognet, Barn, Medhjælper.

14. Karred:

Christen Petersen, 63 Aar, Gift, Født i Sognet, Husfader, Avlsbruger. Mette Petersen, 53 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Husmoder. Peter Johan, Petersen, 28 Aar, Ugfit, Født i Sognet, Barn, Medhjælper.

15. Karred:

Henning Chr. Christensen, 54 Aar, Gift, Født i Skagen, Husfader, Avlsbruger. Grete Nielsen Leer, 55 Aar, Gift, Født i Skagen, Husmoder. Kirstine Amalia Christensen, 14 Aar, Født i Sognet, Barn, Medhjælper.

16. Karred:

Ole Christen Pedersen, 68 Aar, Gift, Født i Ugerby, Husfader, Daglejer i Agerbrug.

17. Lundholm:

Sørensen Løth, 51 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Husfader, Avlbruger. Kirstine Telefsen, 43 Aar, gift, Født i Skagen, Husmoder. Janus Martin Jensen, 12 Aar, Født i sognet, Barn. Lauritz Chr. Jensen, 9 Aar, Født i Sognet, Barn. Ane Dorte Margrete Jensen, 7 Aar, Født i Sognet. Tine Jensine Jensen, 5 Aar, Født i Sognet, Barn. Julia Kirstine Jensen, 4 Aar, Født i Sognet, Barn.

18. Lundholm:

Ane Katrine Nielsen, 39 Aar, Enke, Raabjerg, Husmoder, Agerbrug. Tomine Thomsen, 15 Aar, Født i Sognet, Barn. Kirstine Marie Thomsen, 5 Aar, Født i Sognet, Barn. Engel Martine, 5 Aar, Født i Sognet, Barn.

19. Hulsig

Erik Jensen, 33 Aar, Gift Født i Raabjerg, Husfader, Avlsbruger. Marie Martine Jensen, 31 Aar, Født i Raabjerg, Husmoder. Josefine Marie Jensen, 6 Aar, Født i Sognet, Barn. Kristine Marie Jensen, 4 Aar, Født i Sognet, Barn. Marie Jensen, 1 Aar, Født i Sognet, Barn.

20. Hulsig:

Chr. Larsen, 46 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Husfader, Avlsbruger. Maren Christiansen, 43 Aar, Gift, Født i Sognet, Husmoder. Lauritz Larsen, 19 Aar, Ugift, Født i sognet, Barn, Daglejer i Agerbrug. Christen Peter Larsen, 16 Aar, Barn, Født i Sognet, Medhjælper i Agerbrug. Ingeborg Larsen, 14 Aar, Barn, Født i sognet, Medhjælp i Huset. Janus Christian Larsen, 12 Aar, Født i Sognet, Barn,. Ane Larsen, 10 Aar, Født i Sognet, Barn. Christiane Larsen, 8 Aar, Født i Sognet. Christine Larsen, 6 Aar, Født i Sognet, Barn. Marie Larsen, 4 Aar, Født i Sognet, Marthe Larsen, 4 Aar, Født i Sognet. Christiane Jepsen, 66 Aar, Enke, Født i Mygdal, Aftægtskone.

Tillægsliste Hulsig:

Karl Chr. Nielsen, 40 Aar, Gift Født i Mosbjerg, Husfader, Daglejer.

Opsumering:

Der er nu i Skagens Landsogn: 1 gård, 16 huse, 40 mænd, 50 kvinder = 90 indbyggere + 2 personer på en tillægsliste.

———————————————————————————————————-

1901

Vi er nu nået til århundredeskiftet og ser en lille befolkningstilvækst. Nedenfor en liste over gårde m. matrikelnr. + antal personer på hver gård:

nr. 1 = Hesselholt: Matrikel 3 a – ejer: Janus Jensen Hesselholt, Gaard med over 187 KT. Antal Personer: 12

nr. 2 = Hulsig Mejeri: Matrikel: 3 b – ejer: Lystager, Folkemejeri – Antal Personer: 8

nr. 3 = Klarup: Matrikel: 1 – Ejer: Martin Christensen – Antal Personer: 10

nr. 4 = Klarup: Matrikel: 2a – Ejer: Ole Houkjær Pedersen – Antal Personer: 6 

Nr. 5 =Klarup: Matrikel: 2 b – Ejer: Niels Johan Nielsen Antal Personer: 7 

Nr. 6 = Klarup, Matrikel: 1 – Ejer, Ole Chr. Nielsen – Antal Personer: 8

Nr. 7 = Lundholm, Matrikel: 5b – Ejer: Ane Jensen Sovkrog – Antal Personer: 5

Nr. 8 = Lundholm: Matrikel: 4 a – Ejer: Simon S. Simonsen – Antal Personer: 6

Nr. 9 = Lundholm: Matrikel: 4-b  Ejer: Christen Petersens Enke – Antal Personer: 2

Nr. 10 = Jernbanestationen: Matrikel 14 Ejer: Skagensbanens Aktieselskab: Antal Personer: 5

Nr. 11 = Lundholm: Matrikel: 5 a, Ejer:Chresten Jensen – Antal Personer: 3

Nr. 12 = Lundholm: Matrikel 5 d, Ejer: Mads Hesselholt – Antal Personer: 5

Nr. 13 = Karred: Matrikel 9a, Ejer: Anders Chr. Thomsen – Antal Personer: 8

Nr. 14 = Lundholm: Matrikel 14 (?) , Ejer: Niels Peter Petersen – Antal Personer: 7

Nr. 15 = Lundholm: 15a , Ejer: Søren Jensen – Antal Personer: 4

Nr. 16 = Hulsig: Matrikel 6, Ejer: Christian Larsen – Antal Personer: 8

Nr. 17 = Hulsig: Matrikel 8b, Ejer: Erik Jensen – Antal Personer: 7

Nr. 18 = Karred: Matrikel 10, Ejer: Christian S. Petersen – Antal Personer:4

Nr. 19 = Lundholm: Matrikel 5a , Ejer: Anders Chr. Thomsen – Antal Personer: 1

Nr. 20 = Karred: Matrikel 9b , Ejer Jens Pedersens Enke – Antal Personer: 2

Nr. 21 = Karred: Matrikel 8g(?) Ejer: Jens Chr. Madsen – Aftægtshus, 1 Person

Nr. 22 = Tranestedet: Matrikel 7j Ejer: Chr. August Christensen – Antal Personer: 6

Nr. 23 = Karred: Matrikel 8a, Ejer: Anton Peter Jensen, Antal Personer: 3

Folketælling 1901

Hesselholt, matr. 3a:

Janus Christian Martin Jensen Hesselholt, Født 1859 i sognet, Gift, Husfader, Gaardejer, Landbrug, Fiskeri. Elise Pedersen, Født 1869 i Sognet, Gift, Husmoder. Lars Jensen Hesselholt, Født 1893 i Sognet, Barn. Svend Otto Hesselholt, født 1897 i sognet, Barn. Karl Andreas Hesselholt, Født 1899 i sognet, Barn. Niels Kristian Pedersen, Født 1882 i Skagen, Tjenestetyende. Martha Jensen, Født 1884 i Raabjerg, Tjenestetyende. Jensine Martine Marie Jensen, Født 1886 i Raabjerg, Tjenestetyende. Ole Kristian Nielsen, Født 1874 i Sognet, Daglejer.

Kirsten Madsdatter Født 1829 i Sognet, Enke, Moder til Husfader.

Niels Kristian Madsen, Født 1857 i Raabjerg, Ugift, Tømrer- og Snedkermester. Karl Marius Peter Henriksen, Født 1884 i Raabjerg, Tømmerlærling.

Hulsig Mejeri: matr. 3b:

Søren Kristian Jensen, Født 1878 i Hjørring, Ugift, Mejeribestyrer. Anna Mikkelsen, Født 1874 i Fjelleved, Ugift, Mejerske. Hansen, Født 1860, Gift, Logerende, Montør.

Martin Christensen, f.30/3 1860, gift, f. i Raabjerg, tilflyttet i 1900, Husfader, Landbrug. Inger Marie Madsen, født 10/10 1859 gift, f. i Raabjerg, tilflyttet 1900, Moder. Marie Martine Christensen, født 1883 i Raabjerg, Barn. Anna Kirstine Christensen, født 1883 i Raabjerg, Barn. Anine Karoline Christensen, født 1888, Barn. Martin Adolph Christensen f. 2/11 1891 i Raabj. Barn. Anna Madsine Chr. f.1894, Barn Søren Marinus Christensen, f. 1896, Barn, Ingeborg Kirstine Chr. f.1899, Barn. Thorvald Christian Peter Thomsen, f. 1880 i Skagen, ugift, Tjenestetyende.

Klarup, matr. 2a:

Ole Pedersen Houkjær, Født 1842 i Raabjerg, Gift, Husfader, Husejer m. Agerbrug, Strandfoged, Sognefoged. Marie Christensen, Født 1848 i Sognet, Gift, Husmoder. Peter Petersen Houkjær, Født 1867 i Sognet, Barn. Senius Martin Christensen, Født 1884 i Raabjerg, Ugift, Tjenestetyende. Nikoline Madsen, Født 1882 i Raabjerg, Tjenestetyende. Petra Jakobsen, Født 1885 i Skagen, Ugift, Tjenestetyende.

Klarup, matr. 2b:

Niels Johan Nielsen, Født 1860 i Sognet, Enke, Husejer, Landbrug, Fiskeri. Ane Nielsen, Født 1866 i Sognet, Ugift, Søster til Husfader. Henrik Kristian Nielsen, Født 1890 i Sognet, Husmoderens Barn. Alma Johane Nielsen, Født 1900, Husmoderens Barn. Hans Nielsen, Født 1825 i Sognet, Gift, Fader til Husfader, Aftægt. Kristine Marie Thomsen, Født 1830, Gift, Moder til Husfader, Aftægt.

Klarup, matr. 1:

Ole Christian Christensen, Enkemand, Født 1844 i Raabjerg, Husfader, Landbrug. Kristine Madsdatter, Ugift, Født 1835 i Sognet, Husmoder. Christen Thomsen, Født 1884 i Skagen, Ugift, Tjenestetyende.

Lundholm matr. 7

Ane Lauritsen, Født 1840 i Gl. Skagen, Enke, Husejer, Landbrug. Janus Chr. Jensen, Født 1874 i Sognet, Gift, Bestyrer ved Agerbrug. Mathilde Marie Jensen, født 1872,Gift, Husmoder. Jens Christian Lundholm Jensen, , Født 1900 i Sognet, Barn. Peter Pedersen, Født 1885 i Skagen, Tjenestetyende.

Lundholm, matr. 4a:

Simon Svendsen Simonsen, Født 1858 i Gl. Skagen, Husfader, Husejer, Landbrug, Landpost, Fiskeri. Kirsten Marie Mikkelsen Født 1853 i Sognet, Husmoder. Martin Mikkelinus Simonsen, Født 1882 i Sognet, Barn. Marinus Johan Simonsen, Født 1884 i Sognet, Barn. Johanne Marie født 1887 i Sognet, Barn. Kirstine Petrea, Født 1889 i Sognet, Barn.

Lundholm, matr. 4 :

Mette Pedersen, Født 1836 i Raabjerg, Enke, Husmoder, Aftægt. Peter Johan Pedersen Klarup, Født 1860 i sognet, Enke, Barn, Husmoderens Barn.

Jernbanestationen, matr. 14:

Peder Christian Pedersen, Født 1860 i Skagen, Gift, Husfader, Banevogter, Stationsforstander. Christine Thomsen, Født 1865 i Skagen, Gift, Husmoder, Biletsælgerske. Mathilde Nicoline Pedersen, Født 1893 i Skagen, Barn. Ida Kristine pedersen, Født 1895 i skagen, Barn. Emma Emilie Pedersen, Født 1897 i Skagen, Barn.

Lundholm, matr. 5 a:

Christen Jensen, Født 1856 i Raabjerg, Ugift, Husfader, Husejer, Landbrug, Fiskeri. Maren Kristophersdatter, Født 1827 i Raabjerg, Enke, Husfaders Moder. Petrea Frederikke Nielsen, Født 1884 i Tversted – Slægtning, Husgerning og Landbrug.

Lundholm matr. 5 d:

Henning Kristian Kristiansen, Født 1868 i Raabjerg, Gift, Husfader, Høker. Marie Pedersen Hjorth, Født 1871 i Raabjerg, Husmoder. Dagny Kristiansen, Født 1898 i Sognet, Barn. Astri Kristiansen, Født 1899 i Sognet, Barn. Ane Berta Bertelsen, Født 1884 i Skagen, Tjenestetyende.

Karred, matr. 9a:

Anders Christian Thomsen, Født 1853 i Sognet, Gift, Husejer, Agerbrug, Fiskeri. Ane Pedersen, Født 1860 i Raabjerg, Gift, Husmoder. Tomads Peter Thomsen, Født 1882 i Sognet, Barn. Petrea Martine Tomsen,f. 1890, Barn. Karl Henning Thomsen, Født 1893 i Sognet, Barn. Gertrud Ane Thomsen, Født 1896 i Sognet, Barn. Karen Marie Engelbrechtsdatter, Født 1825 i Mosbjerg, Enke, Slægtning, Aftægtsnydende. Christiane Jensen, Født 1842 i G. Skagen, Ugift, Forhenværende Tjenestetyende, Aftægtsnydende.

Lundholm, matr. 14 l:

Niels Peter Petersen, Født 1863 i Verslev Sjælland, Gift, Husfader, Agerbrug, Fiskeri. Tomine Karoline Johane Thomsen, Født 1874 i Sognet, Gift, Husmoder. Dagmar Jensine Petersen, Født 1891 i sognet, Barn. Jens Chr. Eiler Petersen, Født 1892  i Sognet, Barn. Niels Axel Vigo Petersen, Født 1897 i Sognet, Barn. Ane Katrine Nielsen, Født 1850 i Raabjerg, Enke, Slægtning, Aftægtsnyder.

Lundholm, matr. 14 x

Søren Jensen, Født 1838 i Raabjerg, Gift, Husfader, Husejer, Agerbrug, Fiskeri, tilflyttet i 1856. Kirstine Telleufsen, Født 1846, Gift, Husmoder, tilflyttet i 1862. Julia Krestine Jensen, Født 1885 i sognet, Barn. Ole Christian Pedersen, Født 1822 i Uggerby, Forhenværende Tjenestetyende, Alderdomsunderstøttelse.

Hulsig, matr. 14 h:

Christian Larsen, Født 1849 i Raabjerg, Gift, Husfader, Agerbrug, Strandfoged, tilflyttet fra Raabj. i 1873. Maren Christiansen, Født 1846 i Sognet, Gift, Husmoder. Christian Peter Larsen, Født 1873 i Sognet, Barn. Janus Christian Larsen, Født 1877 i Sognet, Barn. Kristiane Larsen, Født 1881 i Sognet, Barn. Marta Larsen, Født 1885 i Sognet, Barn. Maria Larsen, Født 1885 i Sognet, Barn. Krestiane Jepsen (!) Født 1823 i Mygdal, Enke, slægtning, Aftægtsnyder.

Hulsig, matr. 8b:

Erik Jensen, Født 1856 i Raabjerg, Gift, Husfader, Husejer, Agerbrug og Fiskeri, tilflyttet i 1883.. Marie Martine Jensen, Født 1858 i Raabjerg, Gift, Husmoder. Krestine Marie Jensen, Født 1885 i Sognet, Barn.  Marie Jensine Christine Jensen, Født 1890 i Sognet, Barn. Krestiane Jensen, Født 1899 i Sognet, Barn. Laurits Christian Jensen, Født 1899 i Sognet, Barn.

Karred matr. 10:

Christian Senius Pedersen, Født 1864 i Raabjerg, Gift, Husfader, Husejer, Agerbrug, Fiskeri, tilflyttet i 1892 fra Raabj. Christine Amalie Christensen, Født 1871 i Sognet, Husmoder. Greta Cecilia Pedersen, Født 1899 i Sognet, Barn. Grete Nielsen Leer, Født 1834 i Skagen, Slægtning, Aftægtsnydende, tilflyttet i 1861..

Lundholm, matr. 5a:

(Ejer: Anders Christian Thomsen.)

Mariane Nielsen, Født 1836 i Raabjerg, (Enke?) Husmoder, Pension fra  Redningsst. og “Kronprins Frederiks Fond”, tilflyttet fra Raabjerg i 1892.

Karred, matr. 9b:

Karen Marie Jensdatter, Født 1819 i Gl. Skagen, Enke, Husmoder, Husejerske, Agerbrug, tilflyttet i 1852. Martine Ane Christine Jensen, Født 1852 Ugift, Barn.

Karred matr. 8a:

Jens Christian Madsen, Født 1823 i Sognet, Enkemand, Aftægtsnydende.

Tranestedet, matr. 7g:

Christian August Christensen, født 1856 i Sognet, Gift, Husfader, Agerbrug, Fiskeri, Strandfoged. Jensnine Christine Christensen, Født 1866 i Højen, Husmoder. Magda Marie Christensen, Født 1894 i Sognet, Barn. Alma Christiane Christensen, Født 1897 i Sognet, Barn. Grete Marie Christensdatter, Født 1816 i Sognet, Slægtning, Aftægtsnydende. Sofus Nielsen, Født 1884 i Skagen, Tjenestetyende.

Karred matr. 8a: ( hvorfor ikke Tranested her?)

Anton Peter Jensen Født 1864 i Sognet, Husfader, Husejer, Agerbrug, Fiskeri. Ane Christine Christensen, Født 1861 i Raabjerg, Husmoder. Anna Jensine Jensen, Født 1890 i Sognet, Barn.

————————————————————————————————————–

Vi holder en lille pause med folketællingerne – de vil blive fortsat indtil 1930. Det næste indslag vil handle om Sognets beboeres deltagelse i krigen i 1864. Her deltog bl.a. min oldefar Ole Houkjær, som vi ser et billede af herunder: