105 – Folketællinger fra 1787 – 1870

Velkommen til min blog. Et vindue til mit forfatterskab – et forum for diskussion af emner, jeg finder interessante og aktuelle

I det følgende vil jeg fylde min læser med navne, der muligvis forekommer hende/ham uinteressante. Så jeg forestiller mig, at nogle vil springe de næste indlæg over, de vil nemlig kun indeholde navnene på dem, der har boet i Hulsig, eller rettere i Skagen Landsogn fra 1787 og til 1930. Dog vil jeg gentage, at det er et lille sogn, hvor folketallet ikke stiger ret meget. Der er aldrig over 100 personer.

Nedenstående tællinger er korrigerede 25/8 2013:

1787

I 1787 boede der 58 personer i sognet fordelt på 10 familier. De var spredt over følgende “steder”: Carred, Klarup, Heiselholt, Huulsig, Lundholm.

Jeg følger optegnelsernes stavemåder, men kan ikke bruge opsætningen, da det ikke er muligt at overføre skemaet til siden. Jeg skriver det altså på en anden måde, men man kan se den rigtige opstilling ved at gå ind på siden: www.arkivalieonline.dk og her skal man vælge kategorien: folketællinger, og igen vælge landsogn, Hjørring Amt, Horns Herred, Skagen Landsogn.

Carred

1. Familie:

Jens Carreds Enke Maren Christensdatter, Madmoder, 61 Aar, Enke, Hustru. Niels Pedersen, Tjenestekarl, 39 Aar, Gift 1. Gang. Karen Sørensdatter, Tjenestepige, 26 Aar, Gift. Karen Nielsdatter, 7 Aar, deres Barn.

2. Familie:

Niels Nielsen, Husbond, 60 Aar, Gift 1. Gang, Agerbonde. Maren Christensdatter, Madmoder, 63 Aar, Gift 1. Gang. Anne Pedersdatter, Tjenestepige, 25 Aar, Ugift.

3. Familie:

Jens Chr.’s Enke Ingeborg Pedersdatter, Madmoder, 61 Aar, Enke. Ole Sørensen, Ægtefødt Barn, 34 Aar, Ugift. Thomas Sørensen, Ægtefødt Barn, 22 Aar, Ugift, Tømmermand. Peder Sørensen, Ægtefødt Barn, 20 Aar, Ugift. Anne Marie Sørensen, Ægtefødt Barn, 14 Aar, Ugift. Karen Sørensdatter, 17 Aar, ugift, Tjenestepige.

4. Familie:

Peder Nielsen, Husbond, 57 Aar, Gift 1. Gang, Agerbonde. Ellen Jensdatter, Madmoder, 56 Aar, Gift 1. Gang. Claus Christensen, Tjenstekarl, 25 Aar, Ugift. Maren Simonsdatter, Tjenestepige, 16 Aar, Ugift, Karen Simonsdatter, Tjenestepige, 12 Aar, Ugift.

Klarup:

1. Familie:

Jens Christensen, Husbond, 39 Aar, Gift 1. Gang, Avlsbonde. Johanne Christensen, Madmoder, 28 Aar, Gift 1. Gang. Christen Jensen, Ægtefødt Barn, 6 Aar. Ingeborg Jensdatter, Ægtefødt Barn, 4 Aar. Christen Christensen, 64 aar, Enkemand. Kirsten Christensdatter, 23 Aar, ( ? ) Ugift. Jens Sørensen, Hyrde, 23 Aar Ugift.

2. Familie:

Hans Nielsen, Husbond, 36 Aar, Gift 1. Gang, Avlsbonde. Kirsten Christensen, Madmoder, 30 Aar, Gift 1. Gang. Christen Hansen, Ægte Barn af 1. Ægteskab, 9 Aar. Karen Marie Sørensdatter Husmoder, 63 Aar, Enke, Aftægt. Mette Christensdatter, Tjenestepige, 23 Aar, Ugift. Christen Jensen, Tjenestekarl, 21 Aar, Ugift.

Heiselholt:

Mads Pedersen, Husbond, 29 Aar, Gift 1. Gang, Avlsbonde. Maren Pedersdatter, Madmoder, 34 Aar, Gift 2. Gang. Karen Jensdatter, Ægte Barn, 17 Aar, Ugift. Peder Jensen, Ægte Barn, 14 Aar, Ugift. Anne Jensdatter, 7 Aar, Ægte Barn. Jens Madsen, Barn 1 Aar. Anne Madsdatter, Barn 1 Aar.  Anne Nielsdatter, Husbondeenke, 70 Aar, Enke efter 2. Ægteskab. Niels Jensen, Tjenestekarl, 22 Aar, Ugift.

NB: De to småbørn må være af Marens andet ægteskab, og de ældre børn af hendes første Ægteskab.

Huulsig: Peder Krøg, Husbond, 58 Aar, Gift 1. Gang. Anna Olufsdatter, Madmoder, 58 Aar, Gift 1. Gang. Niels Pedersen, Barn af første Ægteskab, 22 Aar, ugift. Jens Pedersen, Barn af første Ægteskab, 11 Aar. Anna Pedersdatter, Barn af 1. Ægteskab, 23 Aar, ugift. Johanne Pedersdatter, Barn af 1. Ægteskab, 15 Aar, Ugift. Maren Pedersdatter, Barn af 1. Ægteskab, 17, eller 14 Aar, Ugift.

Lundholm:

1. Familie:

Peder Christensen, Husbond, 40 Aar, Gift 1. Gang, Avlsbonde. Margrethe Sørensdatter, Madmoder, 39 Aar, Gift 1. Gang. Christen Pedersen, Barn af 1. Ægteskab, 15 Aar, Ugift. Peder Pedersen, Barn af 1. Ægteskab, 11 Aar. Søren Pedersen, Barn af 1. Ægteskab, 7 aar. Anna Pedersdatter, Barn af 1. Ægteskab, 7 Aar. Christen Olufsen, ( ? ) 62 Aar, Ugift ( ? ) Kirsten Jensdatter, Tjenestepige, 17 Aar, Ugift.

2. Familie:

Christen Madsen, Husbond, 43 Aar, Gift 1. Gang, Avlsbonde. Mette Christensdatter, Madmoder, 33 Aar, Gift 1. Gang. Mads Christensen, Barn af Ægteskab, 3 Aar. Maren Christensdatter, Barn af Ægteskab, 12 Aar. Karen Christensdatter, Barn, 7 Aar. Mads Christensen, Tjenestekarl, 18 Aar, Ugift. Anne Sørensdatter, Tjenestepige, 24 Aar, ugift.

Som man kan se af ovenstående, er familierne ret små, der er få børn, få eller ingen tjenestefolk, og næsten ingen gamle. De har været udslidte i en tidlig alder, kan man formode, og de fleste må være døde inden 70 års alderen.

1801

Her er tale om en lille befolkningstilvækst, idet der nu er 68 personer, stadig fordelt over de 10 familier.

Karred:

1. Familie:

Ole Sørensen, Husbonde, 39 Aar, Gift, Bonde og Gaardbeboer. Karen Sørensdatter, Gaardkone, 39 Aar, Gift. Thomas Olesen, Barn, 4 Aar. Maren Olsdatter, Barn, 10 Aar. Ingeborg Olsdatter, Barn, 7 Aar, Anne Marie, Barn, 4 Aar. Niels Laursen, Tjenestekarl, 15 Aar, Ugift. Kirsten Nielsdatter, Tjenestepige, 21 Aar, Ugift. Ellen Jensdatter, Indsidder, 70 Aar, Enke.

2. Familie:

Peder Sørensen, Huusbonde, 35 Aar, Gift, Bonde. Maren Christensdatter, Huuskone, 29 Aar, Gift.Kirsten Pedersdatter, Barn, 7 Aar. Maren Pedersdatter, Barn, 5 Aar. Anne Pedersdatter, Barn, 3 Aar.

3. Familie:

Laurids Jensen, Huusbonde, 40 Aar, Gift, Bonde. Anne Rasmusdatter, Huuskone, 31 Aar, Gift. Jens Christian Lauridsen, Barn, 2 Aar. Maren Lauridsdatter, Barn, 7 Aar. Maren Rasmusdatter, Tjenestepige, 21 Aar, Ugift. Niels Nielsen, Logerende, 74, Enkemand, Daglejer.

4. Familie:

Jørgen Jensen, Huusbonde, 46 Aar, Gift, Bonde. Birgitte Pedersdatter, Huuskone, 33 Aar, Gift. Peder Jørgensen, Barn, 11 Aar. Jens Christian Jørgensen, Barn, 3 Aar. Christopher Jørgensen, Barn, 1 Aar. Else Jørgensdatter, Barn, 9 Aar. Anne Marie Jørgensdatter, Barn, 7 Aar.

Lundholm

1. Familie:

Christen Madsen, Huusbonde, 57 Aar, Gift, Bonde. Mette Christensdatter, Hans Kone, 47 Aar, Gift. Mads Christensen, Barn, 15 Aar. Christen Christensen, Barn, 8 Aar. Kirsten Christensdatter, Barn, 12 Aar. Anne Marie Christensdatter, Barn, 4 Aar.

2. Familie:

Peder Christensen, Huusbonde, 58 Aar, Gift, Bonde. Margrethe Sørensdatter, Hans Kone, 56 Aar, Gift. Peder Pedersen, Barn, 24 Aar, Ugift. Søren Pedersen, Barn, 16 Aar, Ugift. Anne Marie Pedersen, Barn, 20 Aar, Ugift. Anne Pedersen, Barn, 10 Aar.

Huulsig

Christen Pedersen, Huusbonde, 39 Aar, Gift, Bonde. Anne Pedersdatter, hans Kone, 46 Aar, Gift. Peder Christensen, 7 Aar. Anne  Christensdatter, Barn, 11 Aar. Maren Sørensdatter, Tjenestepige, 23 Aar, Ugift.

Klarup

1. Familie:

Hans Nielsen, Huusbonde, 49 Aar, Gift 2. Gang, Bonde. Kirsten Nielsdatter, 36 Aar, Hans Kone, 36 Aar, Gift 1. Gang. Chresten Hansen, Barn, 22 Aar, Ugift. Niels Hansen, Barn, 5 Aar. Søren Hansen, Barn, 3 Aar. Jens Hansen, Barn, 1 Aar. Anne Nielsdatter, Tjenestepige, 11 Aar. Clemen Christensen, Logerende, 54 Aar, Enkemand, Smed.

2. Familie:

Jens Christensen, Huusbonde, 49 Aar, Gift, Bonde. Johanne Christensdatter Hans Kone, 42 Aar, Gift.Chresten Jensen, Barn, 20 Aar, Ugift. Mads Jensen, Barn, 13 Aar. Peder Jensen, Barn, 11 Aar. Chresten Jensen, Barn, 5 Aar. Jens Jensen, Barn, 2 Aar. Ingeborg Jensdatter, Barn, 18 Aar. Anne Jensdatter, Barn, 8 Aar. Christen Christensen, Konens Fader, 74 Aar, Enkemand.

Hesselholt

Mads Pedersen, Huusbonde, 44 Aar, Gift, Bonde. Maren Pedersdatter, Hans Kone, 49 Aar, Gift 2. Gang. Jens Madsen, Barn, 14 Aar. Anne Madsdatter, Barn 17 Aar. Kirsten Marie Madsdatter, Barn, 12 Aar. Mette Madsdatter, Barn, 10 Aar.

1834

Der er et stort tidspring til næste folketælling.  Befolkningtallet er faldet lidt siden 1787. Der er nu 62 personer i sognet fordelt på 11 familier ( 11 huse ).

1. Huus

Heiselholt

Jens Madsen, 48 Aar, Gift, Gaardmand, lever af Fiskeri og sin Jordlod. Ane Madsdatter, 39 Aar, Gift. Søren Larsen, 30 Aar, Ugift, Tjenestekarl. Maren Kirstine Jensdatter, 21 Aar, Ugift, Tjenestepige. Svend Jensen, 13 Aar, Ugift, Tjenestedreng.

2. Huus

Klarup:

Mads Jensen, 47 Aar, Gift, Gaardmand, lever af Fiskeri og sin Jordlod. Mariane Sørensdatter, 42 Aar, Gift, Gaardkone. Johanne Madsdatter, 14 Aar, Barn. Jens Houkjær Madsen, 13 Aar, Barn. Kirsten Madsdatter, 5 Aar, Barn. Ane Madsdatter, 1 Aar, Barn. Johanne Christensdatter, 75 Aar, Enke, Aftægtskone. Jens Christen Jensen, 20 Aar, Ugift, Tjenestekarl.

3. Huus

Lundholm:

Christen Jensen, 38 Aar, Ugift, Huusmand, Urmager, lever af Fiskeri og sin Jordlod

4. Huus

Klarup:

Niels Hansen, 39 Aar, gift, Huusmand, lever af etc. Marie Larsdatter, 35 Aar, Gift, Hans Kone. Hans Nielsen, 9 Aar, Barn. Lars Christian Nielsen, 6 Aar, Barn. Christiane Nielsdatter, 3 Aar, Barn. Kirsten Larsdatter, 27 Aar, Ugift, Tjenestepige. Lars Peter Nielsen, 16 Aar, Ugift, Tjenestekarl.

5. Huus

Huulsig:

Peder Christensen, 40 Aar, Gift, Huusmand, lever af Fiskeri og sin Jordlod. Anne Marie Olsdatter, 37 Aar, Gift, Hans Kone. Christian Pedersen, 12, Søn. Christen Pedersen, 72 Aar, Enkemand. huusfader, Aftægtsmand.

6. Huus

Lundholm:

Christen Thomsen 54 Aar Gift, Huusmand. Ane Pedersdatter, 44 Aar, Gift, Huuskone. Grethe Marie Christensdatter, 18 Aar, Ugift, Barn. Thomas Peder Christensen, 15 Aar, Barn. Inger Christensdatter, 13 Aar, Barn. Karen Marie Christendatter, 9 Aar, Barn. Søren Pedersen, 27 Aa, Ugift, Tjenestekarl. Ane Sørensdatter, 71 Aar, Ugift, Almisselem.

7. Huus

Lundholm:

Mads Christensen, 50 Aar, Gift, Huusmand. Kirsten Michelsdatter, 53 Aar, Gift, Huuskone. Michel Madsen, 19 Aar, Ugift, Barn. Christen Madsen 14, Aar, Barn. Jens Christian Madsen, 11 Aar, Barn. Marie Nielsdatter, 21 Aar, Ugift, Tjenestepige. Chresten Pedersen, 18 Aar, Omgangslærer.

8. Huus

Karred:

Lars Christian Jensen Kjøbstad, 25 Aar, Gift, Huusmand. Ane Larsdatter, 27 Aar, Gift, Huuskone. Jens Larsen, 3 Aar, Barn. Thomas Nielsen, 50 Aar, Gift, Indsidder, Aftægtsmand. Ane Rasmusdatter, 65, Gift, Indsidder, Aftægtskone.

9. Huus

Karred:

Peder Jensen, 44 Aar, Gift, Huusmand. Margrethe Pedersdatter, 37 Aar, Gift, Huuskone. Peder Christian Pedersen, 16 Aar, Barn. Marie Pedersdatter, 14 Aar, Barn. Jens Houkjær Pedersen, 12 Aar, Barn. Christen Pedersen, 8 Aar, Barn. Christian Pedersen, 2 Aar, Barn. Margrethe Christensdatter 69 Aar, Enke, Huuskone, Indsidder. Ane Marie Nielsdatter, 63 Aar, Enke, Indsidder, Aftægtskone.

10 Huus

Thranen:

Thomas Christian Christensen, 23 Aar, Ugift, Huusmand. Christen Nielsen, 67 Aar, Gift, Aftægtsmand. Ane Larsdatter 59 Aar, Gift, Aftægtskone. Mariane Christensdatter, 18 Aar, Ugift, Datter. Lars Christian Jensen, 6 Aar, Dattersøn

11. Huus

Thranen:

Peder Sørensen, 68 Aar, Gift, Huusmand. Kirsten Larsdatter, 55 Aar, Gift, Huuskone. Maren Pedersdatter, 20 Aar, Ugift, Datter. Jens Peter Svendsen, 21 Aar, Ugift, Tjenestekarl.

1840

Der er et spring på 10 år til næste folketælling, og her er befolkningtallet markant reduceret. Men listen er ikke komplet – her er kun 41 personer optegnet, og Hesselholt mangler helt. Nu har jeg så fået de manglende gårde af Hans Henne Hansen, som har fundet dem under Tolne (!) -de vil komme herunder:

1. Tranested:

Christen Jeppesen, 27 Aar, Gift, Huusmand. Maren Pedersdatter, 26 Aar, Gift, Hans Kone. Jeppe Christensen, 4 Aar, Barn. Kirstine Marie Christensen, 1 Aar, Barn. Peder Sørensen, 74 Aar, Gift, Husmoderens Fader, Aftægtsmand, Foged. Kirsten Larsdatter, 61 Aar, Gift, Hans Kone, Aftægtskone. Jens Christian Larsen, 20 Aar, Ugift, Tjenestekarl.

2. Tranested:

Thomas Christian Christensen, 29 Aar, Gift, Huusmand. Grethe Marie Christensdatter, 24 Aar, Gift, Hans Kone.

3. Karred:

Peder Jensen, 50 Aar, Gift, Huusmand. Margrethe Pedersdatter, 43 Aar, Gift, Hans Kone. Peder Christian Pedersen, 22 Aar, Ugift, Barn. Marie Pedersdatter, 20 Aar, Ugift, Barn. Jens Houkjær Pedersen, 18 Aar, Ugift, Barn. Christen Pedersen, 14 Aar, Barn. Christian Pedersen 8 Aar, Barn. Hanna Pedersdatter, 4 Aar, Barn. Anne Marie Nielsdatter, 69, enke, Aftægtskone, formaar egen Husholdning.

4. Karred:

Christen Christensen Hjorth, 38 Aar, Gift, Lever af sin Jordlod og Fiskeri. Mariane Sørensdatter, 36 Aar, Gift, Hans Kone, væver af og til for Folk. Hennning Christian Christensen, 5 Aar, Barn. Mette Marie Christensen, 2 Aar, Barn. Thomas Nielsen, 56 Aar, Gift, Aftægtsmand og Vagtværn. Ane Rasmusdatter, 71 Aar, Hans Kone, Aftægtskone.

5. Lundholm:

Mads Christensen, 56 Aar, Gift, Huusmand, Strandfoged, Klitfoged. Kirsten Mikkelsdatter, 59 Aar, Gift, Hans Kone. Mikkel Madsen, 25 Aar, Ugift, Barn. Christen Madsen, 20 Aar, Ugift, Barn, Skomager. Jens Christian Madsen, 17 Aar, Ugift, Barn. Mariane Jensdatter, 28 Aar, Ugift, Tjenestepige.

6. Lundholm:

Christen Thomsen, 62 Aar, Gift, Huusmand, Strandfoged, Klitfoged. Ane Pedersdatter, 50 Aar, Gift, Hans Kone. Thomas Peter Christensen, 21 Aar, Ugift, Barn. Inger Christensdatter, 19 Aar, Ugift, Barn. Karen Marie Christensdatter, 14 Aar, Barn.

7. Huulsig

Peder Christensen, 46 Aar, Gift, Huusmand. Ane Marie Olesdatter, 43 Aar, Gift, Hans Kone. Christian Pedersen, 18 Aar, Ugift, Barn. Christen Pedersen, 78 Aar, Enkemand, Huusfaderens Fader, Aftægtsmand. Else Marie Jensdatter, 21 Aar, Ugift Tjenestepige, Jens Christian Nielsen, 23 Ar, Ugift, Omgangslærer.

8. Klarup 1. Huus

Niels Hansen, 45 Aar, gift, Huusmand. Marie Larsdatter, 41 Aar, gift, hans Kone. Lars Christian Nielsen, 12 Aar, deres Barn. Christiane Nielsdatter, 9 Aar, Barn. Kirsten Marie Nielsdatter, 6 Aar, Barn. Inger Kirstine Nielsdatter, 3 Aar, Banr, Søren Larsen, 36 Aar, Husmoders Broder.

9. Klarup, 1 Huus

Mads Jensen, 53 Aar, gift, Huusmand. Mariane Sørensdatter, 48 Aar, gift, hans Kone. Johanne Madsdatter, 20 Aar, ugift, Barn. Jens Houkjær Madsen, 19 Aar, ugift, Barn. Kirsten Madsdatter, 11 Aar, Barn. Ane Madsdatter, 7 Aar, Barn. Kristine Madsdatter 5 Aar, BarnJohanne Christensdatter 81 Aar, Enke. Husfaders Moder, Aftægt

10. Lundholm
Christen Jensen, 44 Aar, gift, Huusmand. Kirsten Larsdatter, 33 Aar, gift, hans Kone. Jens Christian Christensen, 4 Aar, Barn.
11. Hesselholt
Jens Madsen, 53 Aar, gift, Husmand, Sognefoged. Ane Madsdatter 40 Aar, hans Kone. Lars Jensen, 24 Aar, ugift, Tjenestekarl. Margrethe Jensdatter, 39 Aar, ugift, Tjenestepige.

1845

Nogle tal: der er nu 12 gifte mænd og 12 gifte kvinder og 22 ugifte mandskøn og 20 ugifte kvindekøn, 1 enkemand og 1 enke – alt 68 personer.

1. Tranested

Chresten Jeppesen, 30 Aar, gift, Huusbond, født i Mygdahl – lever af sin Jordlod

Maren Pedersdatter, 30 Aar, gift, Hans kone, født i S.Landsogn
Jeppe Christensen, 9 Aar, deres Barn
Marie eller Mario  Christensen, 6 Aar, deres Barn
Lars Chr. Christensen, 4 Aar, deres Barn
Peder Sørensen, 79 Aar, Aftægtsmand
Kirsten Larsdatter, 66 Aar, Aftægtskone
2. Tranested
Thomas Christensen, 33 Aar, gift, født i Sk. Landsogn, lever af sin Jordlod
Grethe Marie Chrisensdatter, 28 Aar, gift, hans Kone, født i S.L.
Ane Line Christine Thomsen, 5 Aar, deres Barn
Christian Christensen, 4 Aar, deres Barn
Christen Nielsen, 17 Aar, ugift, Tjenestekarl
4. Karred
Christen Christensen, 42 Aar, gift, født i Raabjerg, lever af Jordlod
Mariane Sørensdatter, 40 Aar, gift, født i Raabjerg, hans Kone
Henning Christensen, 9 Aar, født i S.L., deres Barn
Mette Marie Christensen, 7 Aar, f. i S.L., deres Barn
Ane Christensen, 5 Aar, f. i S. L., deres Barn
Jens Chr. Madsen, 18 Aar, født i Raabjerg, Tjenestekarl
Tomas Nielsen, 60 Aar, gift, Aftægt, forsørges af Huusfaderen
Ane Rasmusdatter, 77 Aar, gift, Aftægt, forsørges af Huusfaderen
5. Lundholm
Mads Christensen, 60 Aar, gift, født i Sk. Landsogn, lever af Jordon
Kirsten Mikkelsdatter, 64 Aar, gift, født i Raabjerg, hans Kone
Mikkel Madsen, 29 Aar, ugift, f. i S.K., deres Barn
Christen Madsen, 24 Aar, ugift, f. i S.L., deres Barn
Jens Madsen, 21 Aar, ugift, født i Skagen Landsogn, deres Barn
Else Marie Jensdatter, 25 Aar, ugift, f. i Raabjerg, Tjenestepige.
6. Lundholm
Thomas Peter Christensen, 26 Aar, ugift, f. i S.Landsogn, Jordbruger
Christen Thomsen, 67 Aar, gift, f. i S.L., Aftægtsmand
Ane Pedersdatter, 55 Aar, gift, f. i S.L., Aftægtskone
Inger Thomasdatter, 23 Aar, ugift, f. i S.L., deres Datter
Karen Marie Christensdatter, 19 Aar, ugift, f. i S.L., deres Datter
Anders Peter Christensen, 22 Aar, ugift, født i Elling, Tjenestekarl
7. Huulsig:
Peder Christensen Krøgh, 50 Aar, gift, f. i S.L., lever af sin Jordlod
Marie Olesdatter, 46 Aar, gift, f. i S.L. hans kone
Christian Pedersen, 22 Aar, ugift, f. i S.L., deres Barn
Ane Margrethe Jensdatter, 18 Aar, ugift, f. i Skagen, Tjenestepige
Christen Pedersen Krøgh, 83 Aar, Enkemand, Aftægtsmand, forsørges af Huusfaderen
Karen Sørensdatter, 83 Aar, Enke, Aftægtskone, forsørges af Huusfader
Hjorth Thomsen, 17 Aar, ugift, f. i Mosbjerg, Tjenestekarl
8. Lundholm
Christen Jensen, 49 Aar, gift, f. i S.L., lever af sin Jordlod
Kirsten Larsdatter, 37 Aar gift, f. i Raabjerg, hans Kone
Jens Chr. Christensen, 8 Aar, f. i S.L. deres Barn
9. Klarup
Mads Jensen, 57 Aar, Enkemand, f. i S.L. lever af sin Jordlod
Jens Houkjær Madsen, 23 Aar, ugift, f. i S.L. hans Barn
Johanne Madsdatter, 24 Aar, ugift, hans Barn
Kirsten Madsdatter, 16 Aar, ugift, hans Barn
Ane Madsdatter, 10 Aar, hans Barn
Kirstine Madsdatter, 9 Aar, hans Barn
10 Klarup
Niels Hansen, 50 Aar, gift, f. i S.L., lever af sin Jordlod
Marie Larsdatter, 46 Aar, gift, f. i raabjerg, hans Kone
Hans Nielsen, 19 Aar, ugift, s. i S.L., deres Barn
Jars Chr. Nielsen, 17 Aar, ugift f. i S.L., deres Barn
Christiane Nielsdatter, 14 Aar, f. i S.L., deres barn
Kirsten Nielsdatter, 10 Aar, F. i S.L., deres Barn
Inger Kirstine Nielsdatter, 8 Aar, f. i S. L., deres Barn
Ane Nielsen, 2 Aar, f. i Sl.L, deres Barn
11. Hesselholt
Jens Madsen, 58 Aar, gift, f. i S.L., lever af sin Jordlod
Ane Madsdatter, 44 Aar, gift, f. i Raabjerg, hans Kone
Lars Jensen, 28 Aar,  Tjenstekarl og nevø
Ane Cathrine Christensdatter, 25 Aar, ugift, f. i Raabjerg, Tjenestepige
Anton Chr. Christensen, 15 Aar, ugfit, f. i Raabjerg, Tjenestedreng
 

FOLKETÆLLING 1850

 
Hesselholt:
Jens Madsen 63 år, gift, Ane Madsdatter 50 år, gift, Lars Jensen 34 år ugift tjenestekarl, Christian Andersen 19 år tjenestekarl, Lars(?) Christian Jensen 15 år tjenestedreng, Kirsten Marie Christensdatter 21 år tjenestepige.
Lundholm:
Mikkel Madsen 34 år gift, Johanne (?) Kirstine Christensdatter 42 gift, Mads Christensen 66 år aftægt, Kirsten Mikkelsdatter 69 år aftægt, Jens Chr. Madsen 26 år ugift medhjælper, Ane Mikkelsdatter 22 år gift tjenestepige
Karred:
Christen Christensen Hjorth 48 år gift, Mariane Sørensdatter (Raabjerg) gift , Henning Christensen 15 år (barn), Mette Marie Christensdatter 12 år (barn) Ane Christensdatter 10 år (barn) Tomas Madsen aftægt Ane Rasmusdatter aftægt
Karred:
Peder Jensen 60 år gift, Margrethe Pedersdatter 53 år gift, Peder Chr. Pedersen 32 år (barn) Jens Houkjær Pedersen 24 år (barn) Christian Pedersen 18 år (barn) Hanne Pedersdatter 14 år (barn).
Trane:
Thomas Christensen 40 år gift, Grethe Christensdatter 35 år, gift, Anders Christian Thomsen 10 år (barn) Christiane Thomsen 9 år (barn) Anders Thomsen 2 år (barn) Jens Christian Christensen 12 år tjenestedreng.
Hulsig:
Christian Pedersen 28 år gift, Christiane Jeppesen 24 år gift, Marie Christiansen 4 år (barn) Marie Christiansen 2 år (barn) Maren Nielsdatter 20 år tjenestepige, Peder Christensen 56 år aftægt, Marie Olesdatter 53 år aftægt. Karen Sørensdatter 88 år aftægt
Lundholm:
Thomas Peter Christensen 30 år gift, Karen Marie Engelbrechtdatter 25 år gift, Christen Thomsen 2 år (barn) Karen Marie Christensdatter 24 år tjenestepige, ane Knudsdatter 15 år (Horne) tjenestepige, Christen Thomsen 74 år aftægt, Ane Pedersdatter 80 år aftægt.
Lundholm:
Christen Jensen 54 år gift, Kirsten Larsdatter 45 år, Jens Chr. Christensen 14 år (barn), Kirsten Marie Knudsen 14 tjenestepige.
Klarup:
Mads Jensen 63 år enkemand, Jens Houkjær Madsen 29 år (barn) Johanne Madsdatter 30 år (barn) Kirsten Madsdatter 21 år (barn) Anne Madsdatter 17 år (barn) Christiane Madsen 15 år (barn)
 Klarup:
Niels Hansen 55 år gift, Marie Larsdatter 51 år gift, Hans Nielsen 25 år (barn) Lars Chr. Nielsen 22 år (barn), Christiane Nielsdatter 18 år (barn) Kirsten Nielsdatter 16 år (barn) Inger Kirsten Nielsdatter 13 år (barn) Ane Nielsdatter 7 år (barn)

 FOLKETÆLLING 1855

1. Hesselholt

Gaard:

Jens Madsen, 68 Aar, Gift, Født i Sognet, Gaardmand, Sognefoged, Lutheraner, Ane Madsdatter, 55 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Hans Kone. Lars Jensen, 39 Aar, Ugift, født i Gl. Skagen, Tjenestekarl. Mads Jensen, 29 Aar, Ugift, Født i Højen, Tjenestekarl. Kirsten Marie Christensen, 34 Aar, Født i Højen, Tjenestepige. Christian Christensen, 14 Aar, Født i Raabjerg.

2. Lundholm:

Mikkel Madsen, 40 Aar, Gift, Født i Sognet, Gaardmand. Johanne Kirstine Christensdatter, 47 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Hans Kone. Karen Marie Larsen, 18 Aar, Ugift, Født i Skagen, Tjenestepige. Christen Thomsen, 14 Aar, Ugift, Født i Skagen, Tjenestekarl. Mads Christensen, 70 Aar, enkemand, Født i Sognet, Aftægtsmand. Kirsten Marie Mikkelsen, 2 Uger, Født i Sognet, Datter af Mikkel Madsen.

3. Karet:

Christen Christensen Hjort, 53 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Huusmand. Mariane Sørensdatter, 51 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Hans Kone. Ane Christensen, 15 Aar, Ugift, Født i Sognet, Barn. Tønnes (?) Nielsen, 72 Aar, Gift, Født i Skagen, Aftægtsmand. Ane Rasmusdatter, 88 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Hans Kone, Aftægtskone.

4. Karet:

Christen Pedersen, 29 Aar, Ugift, Født i Sognet, Huusmand. Christian Pedersen, 23 Aar, Ugift, Født i Sognet, hans broder. Hanne Pedersen, 19 Aar, Ugift, Født i Sognet, hans Søster, Peder Jensen, 65 Aar, Gift, Født i Sognet, Aftægtsmand. Margrethe Pedersdatter, 58 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Hans Kone.

5. Karet

Jens Houkjær Pedersen, 33 Aar, Gift, Født i Sognet, Huusmand. Karen Marie Jensen, 34, Gift, Født i Gl. Skagen, Hans Kone. Sophie Amalie Larsen, 23 Aar, Ugift, Født i Skagen, Tjenestepige.

6. Thrane:

Thomas Christensen, 45 Aar, Gift, Født i Sognet, Huusmand. Grethe Christensdatter, 40 Aar, Gift, Født i Sognet, Hans Kone. Ane Oline Christine Christensen, 16 Aar, Ugift, Født i Sognet, Barn. Christiane Christensen, 15 Aar, Født i Sognet, Barn. Amalie Christensen, 8 Aar, Født i Sognet, Barn.

7. Thrane:

Jens Christian Madsen, 32 Aar, Gift, Født i Sognet, Huusmand. Ane Mikkelsdatter, 24 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Hans Kone.

8. Huulsig:

Christian Pedersen, 33 Aar, Gift, Født i Sognet, Gaardmand. Christiane Jeppesdatter, 32 Aar, Født i Mygdal, Hans Kone. Maren Christiansen, 9 Aar, Født i Sognet, Barn. Marie Christiansen, 7 Aar, Født i Sognet. Søren Nielsen, 20 Aar, Ugift, Født i Skagen, Tjenestekarl.

Peder Christensen, 61 Aar, Gift, Født i Sognet, Aftægtsmand. Marie Olesdatter, 58 Aar, Gift, Født i Sognet, Hans Kone.

9. Lundholm:

Thomas Peter Christensen, 36 Aar, Gift Født i Sognet, Huusmand. Karen Marie Engelsbrethsdatter, 30 Aar, Gift, Født i Ellinge, Hans Kone. Else Marie Engelbrethsdatter, 28 Aar, Ugift, Født i Ellinge, Tjenestepige, søster. Christen Thomsen, 7 Aar, Født i Sognet, Barn. Ane Marie Thomsen, 11 Aar, Født i Sognet, Barn. Anders Christian Thomsen, 2 Aar, Født i Sognet, Barn. Jens Jensen, 12 Aar, Født i Skagen, Tjenestedreng. Christen Thomsen, 79 Aar, Gift, Født i Ellinge, Aftægtsmand. Ane Pedersdatter, 60 Aar, Gift, Født i Sognet, Hans Kone.

10. Klarup:

Hans Nielsen, 30 Aar, Ugift, Født i Sognet, Huusmand

11. Lundholm:

Christen Jensen, 59 Aar, Gift, Født i Sognet, Huusmand. Kirsten Larsdatter, 48 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Hans Kone. Jens Christensen, 19 Aar, Ugift, Født i Sognet, Barn. Niels Knudsen, 10 Aar, Født i Skagen, Plejebarn.

12 Klarup:

Mads Jensen, 68 Aar, Enkemand, Født i Sognet, Huusmand. Jens Houkjær Madsen, 34 Aar, Ugift, Født i Sognet, Barn. Kirsten Madsen, 26 Aar, Ugift, Født i Sognet, Barn. Ane Madsen, 22 Aar, Ugift, Født i Sognet, Barn. Christine Madsen, 20 Aar, Ugift, Født i Sognet, Barn. Christian Sørensen, 15 Aar, Ugift, Født i Skagen, Plejebarn.

13 Klarup:

Niels Hansen, 60 Aar, Gift, Født i Sognet, Huusmand. Marie Larsdatter, 56 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Hans Kone. Lars Christian Nielsen, 27 Aar, Ugift, Født i Sognet, Barn. Kirsten Marie Nielsen, 21 Aar, Ugift, Født i Sognet, Barn. Inger Kirstine Nielsen, 18 Aar, Ugift, Født i Sognet, Barn. Ane Nielsen, 12 Aar, Født i Sognet, Barn.

I alt 65 Personer. Gaarde og Huuse: 13. Optegnede Familier: 17 – Personer uden for Familierne: 11.

1860

Tællingerne fra 1860 er lidt vanskelige at læse i fotokopi, fordi venstre margen mangler – sammenholdt med tællingerne fra 1855 er det dog muligt at sætte stednavne på. Der er et nyt hus – åbenbart en smed, der er flyttet til egnen. Hvor han boede, ved jeg ikke. Der står i slutopgørelsen, at der er talt 14 gårde og 72 personer. Jeg får det nu kun til 12 gårde og huse.

1.Trane:

Jens Christian Madsen, 37 Aar, Gift, Født i Sognet, Avlsbruger. Ane Mikkelsdatter, 32 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Hans Kone. Kirstine Marie Jensen, 2 Aar, Født i Sognet, Barn.

2.Trane:

Thomas Christian Christensen, 49 Aar, Gift, Født i Sognet, Avlbruger. Grethe Maria Christiansdatter, 44 Aar, Gift, Født i Sognet, Hans Kone. Christiane Christensen, 19 Aar, Ugift, Født i Sognet, Barn. Amalie Christensen, 12 Aar, Født i Sognet, Barn. Christian August, Christensen, 5 Aar, Født i Sognet, Barn.

3. Carred:

Jens Houkjær Pedersen, 38 Aar, Gift, født i Sognet, Avlbruger. Karen Marie Jensdatter, 39 aar, Gift, Født i Gl. Skagen, Barn. Martine Ane Kirstine Jensen, 3 Aar. Marie Kirstine Jensdatter, 22 Aar, Ugift, Født i Tversted, Tjenestepige.

4.Carred:

Christen Pedersen, 34 Aar, Gift, Født i Sognet, Avlsbruger. Mette Pedersdatter, 24 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Hans Kone. Hans Peter Christoffersen, 11 Aar, Født i Gl. Skagen, Tjenestedreng. Peder Jensen, 70 Aar, Gift, Født i Sognet, Afttægtsmand. Margrethe Pedersdatter 65, Gift, Født i Raabjerg, Aftægtskone.

—————–

5. Henning Christen Christensen, 25 Aar, Gift, Født i Skagen, Smed. Grethe Nielsen, 26 Gift, Født i Skagen, Hans Kone. Christen Christensen Hjort, 58 Aar, Født i Raabjerg, Aftægtsmand. Mariane Sørensdatter, 56 Aar, Født i Raabjerg, Aftægtskone.

Lundholm:

Mikkel Madsen, 45 Aar, Født i Sognet, Avlsbruger. Johane Kirstine Christensdatter, 52 Aar Gift, Født i Raabjerg, Kone. Kirstine Marie Mikkelsen, 7 Aar, Født i Sognet, Barn. Anne Larsen, 15 Aar, Født i Skagen, Tjenestepige. Søren Larsen, 13 Aar, Født i Skagen, Tjenestedreng. Mads Christensen, 77, enkemand, Født i Sognet, Aftægtsmand.

Huulsig:

Christian Pedersen Krøgh, 38 Aar, Gift, Født i Sognet, Avlsbruger, Sognefoged. Christiane Jepsen, 37 Aar, Gift, Født i Mygdal, Hans Kone. Maren Christiansen, 14 Aar, Født i Sognet, Barn. Marie Christiansen, 12 Aar, Født i Sognet. Barn. Ingeborg Christiansen, 1 Aar, Født i Sognet, Barn. Ole Christian Pedersen, 39 Aar, Ugift, Født i Ugerbye, Tjenestekarl. Peder Christensen, 66 Aar, Gift, Født i Sognet, Aftægt ( Huusfaders Fader. Anne Marie Olesdatter, 63 Aar, Gift, Født i Sognet, Aftægt, Hans Kone.

Hesselholt:

Lars Jensen, 44 Aar, Gift, Født i Gl. Skagen, Avlsbruger. Kirstine Madsdatter, 31 Aar, Født i Sognet, Hans Kone. Janus Christian Martin Jensen, 1 Aar, Født i Sognet, Barn. Jens Larsen, 20 Aar, Ugfit, Født i Ugerbye, Tjenestekarl. Christian Larsen, 19 Aar Ugift, Født i Skagen, Tjenestekarl. Hans Heile Larsen, 14 Aar, Født i Gl. Skagen, Tjenestedreng.

Huus nr. 9:

Jens Madsen, 73 Gift, Født i Sognet, Aftægt. Anne Madsdatter, 60 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Aftægt. Mette Marie Christensen, 22 Aar, Ugift, Født i Sognet, Tjenestepige.

——————-

10. Lundholm:

Thomas Peter Christensen, 41 Aar, Født i Sognet, Avlsbruger. Karen Marie Engelbrechtsdatter, 35 Aar, Gift, Født i Elling, Hans Kone. Christen Thomsen, 12 Aar, Født i Sognet, Barn. Anne Marie Thomsen, 10 Aar, Født i Sognet, Barn. Anders Christian Thomsen 7 Aar, Født i Sognet, Barn. Engel Martine Thomsen, 5 Aar, Født i Sognet, Barn. Martin Thomsen, 2 Aar, Født i Sognet, Barn. Sophie Amalie Larsen, 28 Aar, Ugift, Født i Skagen, Tjenestepige.

Huus nr. 11 (?):

Christen Jensen, 64 Aar, Gift, Født i Sognet, Avlsbruger. Kirstine Larsdatter 53 Aar, Født i Raabjerg, Hans Kone. Jens Christian Christensen, 24 Aar, Ugift, Født i Sognet, Tjenestekarl. Niels Peter Jakobsen, 12 Aar, Født i Skagen, Tjenestedreng.

12. Klarup:

Mads Jensen, 73 Aar, Enkemand, Født i Sognet, Avlsbruger, Jens Houkjær Madsen, 39 Aar Ugift, Født i Sognet, Barn. Anne Madsdatter, 27 Aar Ugift, Født i Sognet, Barn. Christine Madsdatter 25 Aar, Ugift, Født i Sognet, Avlsbruger. Andreas Carlsen, 11 Aar, Født i Gl. Skagen, Tjenestedreng.

1870

Tranestedet:

Thomas Christensen Thrane, 53 Aar, Gift, Født i Landsognet, Strandfoged. Grethe Marie Christensen, 53 Aar, Gift, Født i Sognet, Hans Kone. Christian August Christensen, 14 Aar, Født i Sognet, Barn. Ole Pedersen Hulskou, 48 Aar, Ugift, Født i Uggerby, Tjenestekarl. Marie Christoffersen, 17 Aar, Ugift, Født i Gl. Skagen, Tjenestepige.

Tranestedet:

Jens Christian Madsen, 47 Aar, Gift, Født i Sognet, Avlsbruger, Tømrer. Ane Mikkelsen, 42 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Huusmoder. Kirstine Marie Jensen, 12 Aar, Født i Sognet, Barn. Martin Christian Jensen, 9 Aar, Født i Sognet, Barn. Anton Peter Jensen, 6 Aar, Født i Sognet, Barn.

Karred:

Jens Houkjær Pedersen, 48 Aar Gift, Født i Sognet, Avlbruger. Karen Marie Jensen, 50 Aar Gift, Født i Gl. Skagen, Huusmoder. Martine Ane Kirstine Jensen, 13 Aar, Født i sognet, Barn. Laurine Marie Nielsen, 16 Aar, Født i Skagen, Tjenestepige.

Karred:

Christen Pedersen, 44 Aar, Gift, Født i Sognet, Avlsbruger. Mette Pedersen, 34 Aar, Gift Født i Raabjerg, Huusmoder. Peter Johan Pedersen, 10 Aar, Født i Sognet, Barn. Christiane Jensen, 28 Aar,Ugift, Født i Gl. Skagen, Tjenestepige.

Karred:

Henning Hjorth, 35 Aar, Gift, Født i Sognet, Huusfader, Avlsbruger. Grethe Nielsen Leer, 36 Aar, Gift, Født i Skagen, Huusmoder. Mariane Sørensen, 66 Aar, Enke, Født i Raabjerg, Aftægtskone, en slægtning. Ane Marie Grethe Christensen, 20 Aar, Ugift, Født i Skagen, Tjenestepige. Ingeborg Christensen Ruth, 61 Enke, Født i Gl. Skagen, Logerende, lever af tjenester og tilfældigt arbejde.

Lundholm:

Mikkel Madsen, 55 Aar, Gift, Født i Sognet, Avlsbruger. Johanne Kirstine Christensen, 62 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Huusmoder. Kirsten Marie Mikkkelsen, 17 Aar, Ugift, Født i Sognet, Barn. Martin Larsen, 18 Aar, Ugift, Født i Skagen, Tjenestekarl. Ane Cathrine Nielsen, 20 Aar, Ugift, Født i Raabjerg, Tjenestepige.

Hesselholt:

Lars Jensen, 54 Aar, Gift, Født i Gl. Skagen, Avlsbruger. Kirsten Madsen, 41 Aar, Gift, Født i Sognet, Huusmoder. Janus Christian Martin Jensen, 11 Aar, Født i Sognet. Barn. Mads Larsen, 8 Aar, Født i Sognet. Barn. Christian Poulsen, 19 Aar, Ugift, Født i Raabjerg, Tjenestekarl. Cathrine Sørensen, 19 Aar, Ugift, Født i Skagen, Tjenestepige. Ane Madsen, 70 Aar, Enke, Født i Raabjerg, Huusmoder, Aftægtskone. Kirstine Thellefsen, 24 Aar, Ugift Født i Skagen, Tjenestepige.

Klarup:

Karen Pedersen Houkjær, 33 Aar, Enke, Født i Raabjerg, Huusmoder, Avlsbruger. Niels Peter Larsen, 10 Aar, Født i Sognet, Barn. Jens Christian Sovkrog, 30 Aar, Ugift Født i Raabjerg, Tjenestekarl. Lars Christian Christensen, 17 Aar, Ugift, Født i Raabjerg, Tjenestekarl. Else Marie Nielsen, 43 Aar, Ugift, født i Skagen, Tjenestepige.

Klarup:

Ane Madsen, 37 Aar, Ugift, Født i Sognet, Avlbruger. Christine Madsen, 35 Aar, Ugift, født i Sognet, slægtning. Jens Houkjær Madsen, 49 Aar, Ugift, født i Sognet. Christian Julius Andersen, 16 Aar, Ugift, Født i Hundslev, Tjenestekarl.

Lundholm:

Christian Jensen, 74 Aar, Gift, Født i Sognet, Avlsbruger, Kirsten Larsen, 63 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Huusmoder. Jens Severin, 17 Aar, Ugift Født i Raabjerg, Tjenestekarl. Margen Kristine Johansen, 25 Aar, Ugift, Født i Raabjerg, Tjenestepige.

Lundholm:

Søren Jensen Løth, 32 Aar, Ugift, Født i Raabjerg, Tømrer.

Lundholm:

Thomas Peter Christensen, 51 Aar, Gift, Født i Sognet, Avlbruger. Karen Marie Engelbrechtsen, 45 Aar, Gift, Født i (?), Huusmoder. Christian Thomsen, 22 Aar, Gift, Født i Sognet, Barn. Anders Christian Thomsen, 17 Aar, Født i Sognet, Barn. Martin Thomsen, 11 Aar, Født i Sognet, Barn. Peter Thomasen, 8 Aar, Født i Sognet, Barn. Ane Marie Thomsen, 20 Aar, Født i Sognet, Barn. Engel Martine Thomsen, 15 Aar, født i Sognet, Barn. Christine Thomsen, 3 Aar, Født i Sognet. Barn.

Klarup:

Hans Nielsen, 45 Aar, Gift, Født i Sognet, Avlsbruger. Johanne Marie Hansen, 40 Aar, Gift, Født i Raabjerg, Huusmoder. Marie Martine Nielsen, 13 Aar, Født i Sognet, Barn. Niels Johan Nielsen, 10 Aar, født i Sognet, Barn. Marthe Christine Nielsen, 7 Aar, Født i Sognet, Barn. Ane Nielsen, 5 Aar, Født i Sognet, Barn. Leonora Nielsen, 1 Aar, Født i Sognet, Barn.

Hulsig:

Christian Pedersen Krøgh, 47 Aar, Gift, Født i Sognet, Alvsbruger, Strandvagt. Christiane Jeppesen, 47 Aar, Gift, Født i Mygdal, Huusmoder. Maren Christiansen, 23 Aar, Ugift, Født i Landsognet, Barn. Ingeborg Christiansen, 11 Aar, Født i Sognet. Barn. Christian Larsen, 27 Aar, Ugift, Født i Raabjerg, Tjenestekarl, Peter Christensen Krøgh, 76 Aar, gift, født i sognet, Aftægtsmand. Ane Marie Olesen, 73 Aar, gift, aftægt.

Hulsig:

Ole Pedersen,  28 Aar, gift, født i Raabjerg, Avlsbruger. Marie Christensen, 22 Aar, født i Sognet, Huusmoder. Peter Petersen Houkjær, 2 Aar, født i Sognet, Barn. Elise Petersen Houkjær, 2 Aar, født i Sognet, Barn. Caroline Sørensen, 21 Aar, ugift, født i Skagen, Tjenestepige. Peter Eskildsen, 32 Aar, ugift, født i Uggerby, Logerende, Tømrer.